Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Klimatkompensation

Vi säkerställer att ni jobbar rätt

En viktig pusselbit i omställningen till en cirkulär affärsmodell är att beräkna verksamhetens klimatpåverkan, det vill säga mängden koldioxid som släpps ut för att producera en viss produkt eller utföra en viss tjänst, och minimera utsläppen. Klimatberäkningarna kan göras för en produkt/tjänst eller för hela verksamheten beroende på behov och ambitionsnivå. På så vis kan vi ta fram åtgärder för hur ni kan klimatkompensera och bli klimatneutrala/klimatpositiva.

Beräkningarna innebär att vi utvärderar era processer utifrån ett livscykelperspektiv, det vill säga att alla utsläpp som er produkt/tjänst/verksamhet genererar identifieras. Vid beräkning av enstaka produkt/tjänst innebär det att vi kartlägger alla koldioxidutsläppen från produktion till att slutkonsumenten. Vid beräkning av hela verksamheten innebär det även att vi kartlägger koldioxidutsläpp från exempelvis elförbrukning, varutransporter, uppvärmning, kontorsmaterial och personalresor. På så vis kan vi identifiera hur ni kan reducera era nuvarande utsläpp. Därefter utformas en tydlig strategi, innehållande en handlingsplan för implementering av åtgärder, en tidsplan för när aktiviteterna ska genomföras och hur utsläppen ska klimatkompenseras.

De oundvikliga utsläppen som inte går att eliminera kompenseras för genom att investera i klimatprojekt som förebygger växthusgasutsläpp. GIAB förespråkar att verksamheter kompenserar för sina koldioxidutsläpp genom certifierade projekt, så som Gold Standard eller CDM. Det är det mest legitima sättet att klimatkompensera på genom att säkerställa att klimatnyttan blir additionell, spårbar, verifierbar och permanent. Det som är viktigt med klimatkompensation är att visa att man inte bara betalar för att ”köpa sig fri” utan att hållbarhetsarbetet och reducerandet av företagets miljöpåverkan genomsyrar hela verksamheten.

 

Har ni frågor eller vill veta mer om hur vi arbetar med klimatkompensation?

Kontakta vår hållbarhetskonsult Hanna Bengtsson
hanna.bengtsson@www.godsinlosen.se
073-155 78 45