Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

GIAB Consulting

PEOPLE, PLANET & PROFIT

I en värld med ändliga resurser och resursslöseri krävs kompetens. Utifrån våra erfarenheter av cirkulär ekonomi har vi en konsultverksamhet som erbjuder våra kunder spetskompetens och rådgivning inom områdena cirkulär affärsutveckling, hållbara investeringar, hållbar produktutveckling/design, hållbart varumärkesbyggande, hållbarhetsredovisning, optimering och effektivisering inom energi och logistik.

GIAB är experter på cirkulär ekonomi och har lång erfarenhet både teoretiskt och praktiskt. GIAB:s expertis grundar sig i variationen av roller som vår verksamhet består av. Vi är allt från ett logistikbolag, till butik, e-handelsbolag, elektronikverkstad, konsulter, kundtjänst för försäkringstagare, reparationsverksamhet, transportbolag, produktleverantörer, mobilreparatörer och affärsutvecklare. Vi har med andra ord blivit grymma generalister vilket är en otrolig styrka i vår förmåga att hjälpa andra företag att bli mer cirkulära. Vi har kunder som är i uppstart av sitt hållbarhetsarbete likväl som kunder som har kommit en bra bit på vägen.

Vi bidrar med teoretisk kunskap kring cirkulär ekonomi och hållbarhet samtidigt som vi levererar praktiska lösningar anpassade för er verksamhet. Detta gör vi genom att identifiera och implementera processer utifrån konceptet cirkulära ekonomi vilket möjliggör kostnadsbesparingar, effektiv lönsamhet samtidigt som verksamhetens positiva miljöpåverkan maximeras. Läs mer om vad våra tjänster innebär nedan.

Våra konsulttjänster:

 

Läs mer om våra case och praktiska exempel på hur vi har implementerat cirkulär ekonomi tillsammans med våra samarbetspartners här.

 

Vill du veta mer? Kontakta våra hållbarhetskonsulter

Emma Nilsson
emma.nilsson@www.godsinlosen.se
070-4127370

Hanna Bengtsson
hanna.bengtsson@www.godsinlosen.se
073-155 78 45