Consulting & Invest

PEOPLE, PLANET & PROFIT

”Att paketera skräddarsydda lösningar som kunden inte är medveten om att den är i behov av”

I en värld med ändliga resurser och resursslöseri krävs kompetens. Genom vår erfarenhet och med de främsta konsulterna kan vi erbjuda våra kunder spetskompetens inom områdena cirkulär affärsutveckling, hållbara investeringar, hållbar produktutveckling/design, hållbart varumärkesbyggande, hållbarhetsredovisning, optimering och effektivisering inom energi och logistik.

GIAB är experter på cirkulär ekonomi och har lång erfarenhet både teoretiskt och praktiskt. Våra konsulter bidrar med den teoretiska kunskapen kring cirkulär ekonomi och hållbarhet samt kan leverera praktiska lösningar anpassade för er organisation. Genom att implementera en cirkulär ekonomi kan ni skära ner era kostnader och förbättra er vinst, samtidigt som ni reducerar er negativa miljöpåverkan. Men hur vet ni vad ert företag ska fokusera på för att få den största effekten? Vi hjälper er!

Våra konsultområden:

  • Digitalisering och effektivisering inom försäkringsbranschen

  • Hållbara investeringar

  • Föreläsning & utbildning

  • Cirkulär ekonomi i teori & praktik

  • Hållbarhetsredovisning & kommunikation

Cirkulär affärsutveckling

GIAB hjälper företag och organisationer att identifiera områden i affärskedjan där nya affärsmöjligheter kan utvecklas genom ett effektivare resursutnyttjande. Där andra ser avfall och kostnader ser GIAB värdefulla resurser med hög affärspotential. Med våra innovativa tjänster implementerar ni en cirkulär ekonomi och får en tydlig färdplan för att uppnå mätresultat. Våra cirkulära tjänster hjälper er att minska er miljöpåverkan samtidigt som ni sparar tid och pengar!

Vill ni ha hjälp att utveckla cirkulära affärsmodeller och processer i er organisation?

Kontakta Jens Thulin, Rådgivare cirkulär affärsutveckling, jens.thulin@www.godsinlosen.se

Vi är specialister inom skadeservice

GIAB riktar sig både till privata bolag och offentlig sektor men det främsta kundsegmentet är försäkringsbranschen. GIAB stöttar försäkringsbolagen i olika skadeprocesser – både inom egendom och motor. Fokus ligger på att effektivisera, förenkla och vägleda bolag och försäkringstagare i olika skadeprocesser, med fokus på hållbarhet och miljö. Genom cirkulär skadereglering har GIAB bidragit till en digitalisering och modernisering av den svenska försäkringsbranschen.

”GIAB har hjälpt oss att effektivisera våra processer, vilket har bidragit till lägre kostnader men det har också stärkt och konkretiserat vårt hållbarhetsarbete. GIABs konsulter har kunskap om cirkulär ekonomi både i praktiken och i teorin, vilket har varit väldigt värdefullt för oss”.

Vill du veta mer om vad vi erbjuder den svenska försäkringsbranschen?

Kontakta Christian Åkerman, Business manager, christian.akerman@www.godsinlosen.se

Hållbarhetsredovisning

Stora företag i Sverige måste skicka en hållbarhetsredovisning i samband med sin årsredovisning. Lagen om hållbarhetsredovisning trädde i kraft under 2016 men rapportering enligt de nya kraven kommer att ske för första gången våren 2018. Många företag väljer att hållbarhetsredovisa, trots att de inte omfattas av lagstiftningen. I arbetet med hållbarhetsredovisningen

Konsulterna på GIAB consulting är utbildade enligt GRI och kan hjälpa er med hela, eller delar av rapporteringen, enligt denna metod. Vi tar ett helhetsansvar och bistår er i arbetet med att utveckla strategier, tydliga affärskopplingar, prioriteringar, ansvarsfördelning, nyckeltal, mål, implementeringsplaner och uppföljning.

Har ni frågor eller vill veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetsredovisningar?

Kontakta Matilda Jarbin, Hållbarhetschef, matilda.jarbin@www.godsinlosen.se