Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Hållbarhetskommunikation

Maxa nyttan av ert hållbarhetsarbete genom kommunikation

Ett centralt komplement till det praktiska hållbarhetsarbete är att berätta vad som görs. Kommunikation är avgörande för hur ett företags hållbarhetsrelaterade aktiviteter uppmärksammas av omvärlden och främjar varumärket och konkurrensfördelar.

Allt fler företag, organisationer och konsumenter efterfrågar hållbara produkter och tjänster, och för att bolag ska kunna sätta sig själva på hållbarhetskartan och göra anspråk på fler marknadsandelar behöver bolag tydliggöra varför hållbarhet är viktigt, vad visionen och målet är med hållbarhetsarbetet och vad det praktiskt resulterar i. Genom att profilera er i rätt sammanhang på sociala medier gör att ni får större räckvidd och genomslagskraft i er marknadsföring. För framgångsrik kommunikation undersöker vi verksamhetens kommunikations-möjligheter, utbildningsbehov av medarbetare, ledningsgrupp, kunder, intressenter osv.

GIAB har praktiska erfarenheter och teoretisk utbildning inom hållbarhetskommunikation. Utifrån detta kan vi erbjuda er olika kommunikationsupplägg beroende på ert behov. Exempel på våra kommunikationstjänster är följande:

  • Vi kan hjälpa er utforma en plan för extern och intern kommunikation, innehållande vad som ska kommuniceras, när det ska kommuniceras, i vilka kanaler samt ett upplägg för effektiv omvärldsbevakning.
  • Vi kan skapa innehåll för er att använda i olika kommunikationskanaler. Det kan exempelvis innebära att vi skriver branschspecifika artiklar, intervjuar era medarbetare eller gör uppdateringar på sociala medier som dels fokuserar på att uppmärksamma era hållbarhetsaktiviteter men också verka som en informationskatalysator för att sprida medvetenhet om relevanta nyheter och innovationer.
  • Vi kan formulera hållbarhetsrelaterat innehåll till ert säljmaterial. Vi sammanställer lämpliga uppgifter som exempelvis er hållbarhetsdata, hur ni jobbar med hållbar produkt- och tjänsteutveckling samt resultatet av era aktiviteter. Materialet kan förslagsvis användas på er hemsida, i produktkataloger eller i företagspresentationer.
  • Vi kan göra en kartläggning av era intressenter och målgrupper samt formulera målgruppsanpassat material. Detta är viktigt eftersom olika intressenter tilltalas av olika kommunikationsmaterial, därför är det viktigt att anpassa innehållet utefter vem målgruppen förväntas vara.
  • Vi kan författa er hållbarhetsrapport. Läs mer här.
  • Vi kan hålla internutbildningar för att höja kunskap och medvetenhet i er organisation samt utveckla kommunikation- och argumentationstekniken relaterat till hållbarhet för medarbetare i säljande funktioner.

 

Vill ni veta mer?

Hör av er till vår hållbarhetskonsult Hanna Bengtsson
hanna.bengtsson@www.godsinlosen.se
073-155 78 45