Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Hållbarhet

 Vår affärsidé bygger på cirkulär ekonomi.

Hållbarhet och resurseffektivitet är kärnan i GIABs affärsverksamhet och genomsyrar allt vi gör. Vi integrerar hållbarhetsfrågor i verksamheten så att beslut i dessa frågor sker på affärsmässig grund därför mäter vi vår framgång i ekonomiska termer men även i mängd sparad koldioxid.

Våra tjänster påverkar inte bara till vårt eget hållbarhetsarbete – det bidrar även till våra kunders. Varje månad levereras en hållbarhetsrapport till våra kunder med statistik och data över återanvända produkter samt koldioxid- och avfallsbesparingar. Exempelvis, för varje mobiltelefon som återanvänds minskas koldioxidutsläppen med 55 kilo koldioxid och avfallsmängden med 69 kilo avfall. För varje dator som återanvänds minskar koldioxidutsläppen med 250 kilo koldioxid och avfallsmängden med 960 kilo avfall!

GIAB:s affärsidé bygger på att omvandla det som anses vara avfall till en ekonomiskt värdefull resurs. Genom att GIAB förlänger livet på produkter motverkar vi dagens slit-och slängsamhälle.

Av allt gods som anländer till GIAB återanvänds ca 92 % !

 

Sedan år 2015 är vi certifierade enligt 9001 och 14001.

Läs vår Kvalitets- & Miljöpolicy här.

Läs vår hållbarhetsstrategi här.

Här hittar du GIAB:s hållbarhetsrapport för 2019.

 

Har du frågor eller vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta vår hållbarhetschef Matilda Jarbin, matilda.jarbin@www.godsinlosen.se