Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Hållbarhetsredovisning

Vi hjälper till att rivstarta ert hållbarhetsarbete!

Lagen om hållbarhetsredovisning trädde i kraft under 2018 vilket innebär att stora företag i Sverige måste skicka en hållbarhetsredovisning i samband med sin årsredovisning. Många företag väljer att hållbarhetsredovisa, trots att de inte omfattas av lagstiftningen.

Våra konsulter är utbildade enligt GRI och kan hjälpa er med hela eller delar av rapporteringen, enligt denna metod. Vi tar ett helhetsansvar och bistår er i arbetet med att utveckla strategier, tydliga affärskopplingar, prioriteringar, ansvarsfördelning, nyckeltal, mål, implementeringsplaner och uppföljning.

 

Har ni frågor eller vill veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetsredovisningar?

Kontakta Emma Nilsson, hållbarhetskonsult
emma.nilsson@www.godsinlosen.se
070-4127370