Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

ISO certifiering

Vi kan göra det krångliga enkelt!

Vi hjälper företag att bli ISO certifierade enligt ISO 14001:2015 (Miljöledningssystem) och ISO 9001:2015 (Kvalitetsledningssystem), och skapar ett ledningssystem anpassat för just er verksamhet! Vi kan sköta hela processen från start till certifiering, eller endast delar av ledningssystemet, beroende på behov.

Att bli ISO-certifierad handlar om att uppfylla krav för att verksamheten ska utvecklas och ständigt bli bättre. Dessa krav finns samlade i internationella standarder som ISO (International standard organization) skapat, och är samma för alla verksamheter världen över.

Om ert företag redan är ISO-certifierade, erbjuder vi löpande konsultstöd. Detta innebär att vi har hand om allt, eller delar av ledningssystemet. Detta gör att ni inte behöver ha ansvar för ledningssystemet, utan lämnar över ansvaret till konsulter som är mycket kunniga på området. Vi hjälper till med uppdateringar och planering av rutiner och processer, och ser till att ert ledningssystem håller en mycket hög nivå.

Att bli ISO-certifierade är ett effektivt och lönsamt sätt att jobba med kvalitets- och miljöfrågor.

 

Vill ni ha hjälp med ISO certifiering?

Kontakta vår hållbarhetskonsult Emma Nilsson
emma.nilsson@www.godsinlosen.se
070-4127370