GIAB Circular Office

GIAB Circular Office är GIABs affärsområden som erbjuder en cirkulär hantering av organisationers IT-utrustning. Vi tar hand om uttjänt IT men vi levererar även mobiltelefoner och datorer i ett cirkulär kretslopp.

Mobilcirkeln® Företag erbjuder en miljömässigt och ekonomiskt fördelaktig helhetslösning för mobiltelefoni till organisationer som vill arbeta klimatsmart och ansvarsfullt. Initialt riktade sig Mobilcirkeln® till försäkringsbolag men idag erbjuder GIAB tjänsten till alla organisationer och företag inom olika branscher.

Via tjänsten erbjuder vi våra kunder cirkulära mobiltelefoner vilka ingår i ett globalt utbytesprogram. Vi erbjuder telefoner från alla de större tillverkarna och självklart ingår garanti och reklamationsrätt enligt tillverkarnas villkor.

Om en telefon går sönder eller ni vill uppgradera till senare modell byter ni in era uttjänta telefoner och får tillbaka cirkulära, återtillverkade telefoner från oss. Vi ser till att era uttjänta telefoner repareras, återtillverkas alternativt återvinns och att den data som finns på enheterna raderas. GIAB reparerar inga telefoner själva utan jobbar i ett nätverk med externa globala aktörer för både reparation och återtillverkning. Dessa leverantörer är noga utvalda för att kunna säkerställa hållbarhet, kvalitet och bästa lösningen för kund till bästa tänkbara pris på lång sikt. Alla leverantörer arbetar med originaldelar.

Genom denna tjänst får ni som företag kontroll på flödet av era mobiltelefoner och får heller inga gamla telefoner som ligger och skräpar i skrivbordslådorna. I denna tjänst ingår inte bara praktiska lösningar för att hantera er hårdvara, ni får även data och statistik som ni kan använda i ert hållbarhetsarbete.

Mobilcirkeln® Företag finns i olika former. Som komplett telekomlösning med cirkulära telefoner, utbyten, reparationer, operatörer, mjukvara, växellösningar och support. Vi anpassar tjänsten utifrån kundens önskemål kring cirkulär hantering av hårdvaror.

 

GIAB återanvänder även din uttjänta IT-utrustning

GIAB ser till att er hårdvara får ett förlängt liv genom dataradering, rekonditionering och eventuell reparation. Enheterna i sig får en förlängd livscykel hos en annan brukare antingen som komplett enhet alternativt som reservdelar i reparerade enheter efter försäljning. Via denna process får ni intäkter för alla produkter vi säljer, kontroll i er värdekedja, säker dataradering samt avfall- och koldioxidbesparingar till ert hållbarhetsarbete.  Ni som företag undviker att er IT-utrustning hamnar i orätta händer. Illegal export av E-skrot är ett mycket stort problem, både miljömässigt och för människor i utvecklingsländer.

Vi lägger stor vikt vid integritet och vi garanterar att alla hårddiskar raderas enligt Blancco alternativt destrueras.

Detta är ett konkret sätt att arbeta för att minska er organisations miljöpåverkan, som stärker ert hållbarhetsarbete och som dessutom stöder era ekonomiska mål. Det är högt tryck på vår försäljning av återanvända produkter vilket gör att vi är i ständigt i behov av IT-utrustning!

När GIAB tar hand om er IT-utrustning får ni en komplett hållbarhetslösning:

  • Miljörapport till miljöavdelningen med koldioxid- och avfallsbesparing.
  • Dataraderingscertifikat och säker hantering till IT-avdelningen.
  • Underlag till ekonomiavdelningen för att kunna fakturera GIAB.