Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Re:commerce

För oss har avfall ett värde

GIABs affärsidé är att omvandla det som anses vara avfall till en ekonomiskt värdefull resurs. Cirkulär ekonomi på riktigt, vilket vi framgångsrikt arbetar med inom bland andra försäkringsbranschen, E-handeln, logistikbolag och producerande bolag.

Inom affärsområdet Re:commerce samlas GIAB:s tjänster för returhantering åt e-handeln. Returhantering är en utmaning för e-handlare, både utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Tuff konkurrens och en ständig jakt på bättre marginaler kräver e-handlarnas fulla fokus, GIAB:s erbjudande frigör e-handeln från denna problemställning på ett sätt som är både kostnadseffektivt och hållbart. De senaste årens ökade medvetenhet kring klimat och hållbarhet pådrivet av samhällsengagemang från en ung generation av konsumenter skapar press på handlarna. Den medvetna konsumenten kräver transparens i alla led och ett varumärkes popularitet kan snabbt reduceras om returhanteringen inte sköts resurseffektivt. Det går inte längre att returer hanteras ovarsamt genom att låta dessa åka långväga utomlands, alternativt kastas. Denna problematik har utgjort grunden till vårt nya affärsområde Re:commerce. GIAB är experter på returlogistik, vi tar emot anslutna e-handlares ångerrätter och reklamationsärenden, verifierar att dessa är returnerade enligt rådande villkor och applicerar sedan eventuell värdeminskning innan konsumenten ersätts. Produkterna går sedan igenom en process där de ”up-cyklas” och skickgraderas innan de sätts åter på marknaden genom kundens plattform eller genom GIAB:s egenägda försäljningskanal, Returhuset®.