Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Cirkulär skadeservice®

Cirkulär skadeservice® innefattar GIAB:s tjänster till den skandinaviska försäkringsbranschen. Affärsidén grundar sig i att försäkringstagaren ska skicka in sin skadade produkt till GIAB för att vara berättigad ersättning. Dessa produkter återbrukar GIAB sedan genom reparation, rekonditionering och försäljning. Resultatet blir en ekonomisk besparing för försäkringsbolagen såväl som nöjdare kunder och ett konkret hållbarhetsarbete. Vår process för cirkulär skadeservice har påvisat att 3 av 10 försäkringstagare väljer att inte använda sin försäkring när denna motprestation krävs, vilket innebär en enorm ekonomisk besparing för försäkringsbolagen. På så vis erbjuder GIAB sina kunder en modern, effektiv, standardiserad, rättvis och hållbar skaderegleringsprocess.

GIAB:s egenutvecklade mjukvara är anpassad för att automatiskt kommunicera med försäkringstagaren, beräkna miljö- och hållbarhetsdata som reparations- förfarandet bidrar med, beräkna skadeutvecklingen, samt generera kundundersökningar. Månadsvis levererar GIAB en hållbarhetsrapport med data, statistik och resultat till försäkringsbolagen där koldioxid- och kostnadsbesparing är de primära delarna.

Mobilcirkeln®

GIAB hanterar alla sorters produkter men har störst inflöde av elektronik. I en sluten loop samlar GIAB in bland annat defekta mobiltelefoner från försäkringstagare som ersatts med en reparerad enhet istället för kontanter. Tjänsten kallas för Mobilcirkeln® och innefattar även insamling och ersättning av företagstelefoner. Tillsammans med både lokala och globala samarbetspartners erbjuder vi en ”one stop shop”-lösning med fokus på kundnöjdhet, digitalisering, sänkt skadekostnad och optimering av försäkringsprodukten.

Mobilcirkeln® baseras på en lika-för-lika princip som innebär att försäkringstagare får en reparerad telefon tillbaka i samma modell och med samma prestanda, istället för kontantersättning för att köpa en ny.

Lika-för-likaprincipeninnebärenstorekonomisk besparing för försäkringsbolagen samt att skadeport- följen inte ökar med tiden. I tjänsten Mobilcirkeln® har GIAB hanterat fler än 80 000 elektronikskador åt de svenska försäkringsbolagen under 2019. Utgångspunkten i tjänsten är ett standardiserat förfarande för dels skadade dels för stulna och förlorade telefoner.

En viktig del i GIABs arbete mot försäkringsbranschen är rådgivning. GIAB stöttar och vägleder försäkringsbolagen i olika skadeprocesser – både inom egendom och motor.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt bolag?

Kontakta Mats Jansson, mats.jansson@godsinlosen.se