Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Organisation & Ledning

LEDNINGSGRUPP

Christian Jansson, VD

christian.jansson@godsinlosen.se

Matilda Jarbin, Hållbarhetschef och affärsområdeschef för GIAB consulting 

Matilda Jarbin började på GIAB år 2015 som Miljö- och kvalitetschef och år 2017 avancerade hon till hållbarhetschef. Matilda var delaktig i arbetet att paketera GIABs tjänster till konkreta hållbarhetscase och har utgjort en viktig säljande roll på GIAB. Än idag lägger hon mycket tid på försäljning och genom att föreläsa om GIAB och cirkulär ekonomi runt om i Sverige har hon blivit ansiktet utåt för företaget.

Som hållbarhetschef ansvarar Matilda för GIABs  hållbarhetsarbete, hållbarhetsrapporteringen till våra kunder och är affärsområdeschef för GIAB consulting. Matilda har en bakgrund som miljö- och kvalitetskonsult och hon har en masterexamen i Miljövetenskap med inriktning på tillämpad klimatstrategi. Matildas brinnande intresse och höga kompentens inom klimat, miljö och strategisk hållbarhet i kombination med grundarens entreprenörskap och affärssinne har varit en stor framgångsfaktor för GIAB.

Kontakt: matilda.jarbin@godsinlosen.se

Mats Jansson, Affärsområdeschef  för GIAB Circular insurance/Cirkulär skadeservice

Efter avslutade universitetsstudier i ekonomi vid Lunds Universitet arbetade Mats i 20 år både i Stockholm och internationellt inom både banksektorn och storbolag med inriktning på kapitalmarknad.

Hållbarhetsperspektivet har funnits med en längre tid vilket föranledde honom att lämna finanssektorn för att så småningom hamna hos GIAB i februari 2020. Förståelsen för cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller är något som gör att Mats passar väl in på GIAB.

I sin nuvarande roll som affärsområdeschef för Cirkulär Skadeservice ansvarar Mats för förvaltning och utveckling av tjänsterna riktade mot den skandinaviska försäkringsbranschen.

Kontakt: mats.jansson@godsinlosen.se

Pia Ringius, Ekonomichef

Pia Ringius började på GIAB:s ekonomiavdelning i februari 2017. Pia har efterhand tagit över ansvaret för bolagets ekonomifunktion och har sedan hösten 2018 fungerat som bolagets Ekonomichef. Förutom rapportering och bokslutsarbete är Pia delaktig i det löpande arbetet på bolagets ekonomiavdelning. Hennes mångåriga erfarenhet är en stor fördel när Bolaget växer fort och nya rutiner för de olika verksamhetsgrenarna behöver tas fram. När Pia började på GIAB kom hon från Advenica AB (publ), där hon arbetat under många år som redovisningschef och varit med på resan från ett ägarlett aktiebolag till ett börsnoterat bolag. Hon har studerat juridik vid Lunds universitet och har arbetat med redovisning sedan 1996.

Kontakt: pia.ringius@godsinlosen.se

Jon von Knorring, Affärsområdeschef för Re:Commerce

Som affärsområdeschef för Re:Commerce ansvarar Jon för bolagets reparation/rekonditionering samt försäljning. Jons styrka är att hitta snabba och funktionella vägar framåt samt flexibelt driva på och expandera affären där det behövs. Senaste året har Jon starkt bidragit till att etablera GIAB som en aktör inom returlogistik där varumärket Returhuset visar god tillväxt. En flexibel och lyhörd ledare som har lätt för att få organisationen att snabbt ställa om vid behov vilket ofta är nödvändigt på ett bolag i stark tillväxt.

Jon har en 15 år lång bakgrund inom Telecom-branschen där tidigare uppdrag de senaste fem åren innefattar Specialist mobilitet och offentlig upphandling hos Telia Company samt Butikschef Telia Business center.

Kontakt: jon.vonknorring@godsinlosen.se

Klas Hansson-Gladh, CIO & ansvarig digitalisering

Klas har entreprenörskap i sitt DNA, att verka i tillväxt går som en röd tråd genom hans bana. Med fascination för vad han kallar ”intäktsdrivande IT” och 10 års tillväxtresa på Axis Communications besitter han avgörande kunskaper och erfarenheter kring digitalisering och tillväxt. Klas har ett coachande och beprövat ledarskap som bevisats genom att han lett och bidragit till att skapa framgångsrika organisationer inom IT och förändringsledning i globala organisationer.

Lönsam tillväxt förutsätter skalbarhet och det är i denna kontext Klas ansvar för GIAB´s digitalisering. I en ständig strävan om operationell excellens, att upprätthålla innovationshöjd samt att identifiera och utveckla affärsmöjligheter leder Klas GIAB´s ständiga förbättringsarbete. Klas vana vid internationellt arbete är också ett starkt bidrag till GIAB´s internationalisering.

Kontakt: klas.hansson-gladh@godsinlosen.se

STYRELSE

Göran Torehall, styrelseordförande 

Christian Jansson

Patrik Zalewski

Kenneth Andrén

Anders Ydstedt

Matilda Jarbin

Elna Lembrér Åström