Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Föreläsning & utbildning

 

För att förankra miljöarbetet i hela er verksamhet och motverka det ofta förekommande kunskapsglappet så utför vi företagsanpassade internutbildningar till era medarbetare. Vårt mål är att förmedla kunskap om cirkulär ekonomi och strategiskt hållbarhetsarbete med konkreta och inspirerande exempel om hur det kan göras i praktiken. Föreläsningarna kan vara modifierade för att passa verksamheten som en helhet och/eller utifrån mindre grupper så som styrelse, ledningsgrupp eller arbetsledare. Innehållet i föreläsningarna kan utformas efter ert behov. Våra mest förekommande föreläsningar är följande:

  • GIAB:s företagsberättelse som fokuserar på att introducera och inspirera andra verksamheter till att börja arbeta mer med hållbarhet, cirkulär ekonomi och återbruk.
  • Lönsamt hållbarhetsarbete inriktar sig mer specifikt på hur verksamheter kan implementera lönsamt hållbarhetsarbete som en del av företags affärsstrategi.
  • Utbildning i cirkulär ekonomi ger en introduktion till vad konceptet betyder samt vad det innebär i teori och praktik. Det finns ett enormt kunskapsglapp och kompetensbehov av cirkulär ekonomi. Vi utbildar er personal och ger inspirerande motivation hur ni som bolag börjar arbeta med cirkulär ekonomi.
  • Vi kan också utforma coachning och workshops för mindre grupper som önskar bli bättre på hållbarhetsrelaterad retorik, källkritik, kommunikation och presentationsteknik.

 

Vill ni veta mer?

Kontakta Matilda Jarbin, Hållbarhetschef
matilda.jarbin@www.godsinlosen.se