Mobilcirkeln

Har du blivit ombedd av ditt försäkringsbolag att skicka in din mobiltelefon eller surfplatta till oss på GIAB? Då ska vi göra allt vi kan för att hantera ditt ärende så snabbt vi kan och återanvända din telefon eller delar av den.

GIAB Consulting

GIAB erbjuder marknadens bästa konsulter inom cirkulär ekonomi och resurseffektiv affärsutveckling. Med både praktisk och teoretisk erfarenhet är vi den perfekta partnern i omställningsarbetet mot nya effektivare affärsmodeller.

Cirkulär godshantering

Genom reparation, rekonditionering, up-cykling och försäljning ser vi till att produkter som skulle kastas får ett förlängt liv. Tjänsten omfattar produkter från alla typer av branscher.  

IT-cirkeln

Tjäna pengar och gör en stor insats för miljön genom att låta oss återanvända er uttjänta IT-utrustning. GIAB tar ett helhetsgrepp över hantering, reparation, dataradering, försäljning och slutligen miljörapportering till ert hållbarhetsarbete.

VI SAMARBETAR MED

folksamlf-skane lf-stockholm lf-krono lf-kristianstad lf-kalmar lf-jamtland lf-blekingefti gjensidige ica if moderna trygghansa vardia watercircles bring dina elkretsen  posten schenker

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en ekonomiskt modell där avfall inte existerar. Motsatsen är en linjär ekonomi likt dagens system där naturresurser utvinns, förädlas till produkter som efter en kort tids användning övergår till avfall. Det ekonomiska systemet och resursflödena bör istället fungera enligt cirkulära principer, precis som i naturen. I en cirkulär ekonomi förflyttas fokus från ägande till användande och från kvantitet till kvalité. Forskare menar att det är nödvändigt att vi ställer om till en cirkulär ekonomi för att säkra jordens resurser för framtiden.

Vad vi gör

GIABs affärsidé är att omvandla det som anses vara avfall till en ekonomiskt värdefull resurs. Cirkulär ekonomi på riktigt!

GIAB hjälper företag och organisationer att identifiera områden i affärskedjan där nya affärsmöjligheter kan utvecklas genom ett effektivare resursutnyttjande. Där andra ser avfall och kostnader ser GIAB värdefulla resurser med hög affärspotential.

Affärsidé

GIABs affärsidé att är omvandla det som anses vara avfall till en ekonomiskt värdefull resurs.

Har du blivit kontaktad av Godsinlösen?