Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Forskning & Utveckling

GIAB vill vara en avgörande aktör i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Därmed är det väsentligt att vi är delaktiga i det forsknings- och utvecklingsarbetet som pågår, både på nationell och internationell nivå.

REES

Ett av de viktigaste projekten GIAB deltar i är ett fyraårigt forskningsprogram som heter REES (Resource Efficient and Effective Solution based on circular economy thinking). Projektet finansieras av MISTRA och startade 1 augusti 2015.

Syftet med initiativet är att med kunskap och innovativa idéer främja utvecklingen av en cirkulär ekonomi, det vill säga ett samhälle baserat på slutna materialflöden.

Konsortiet består förutom av Lunds universitet, Linköpings universitet och Chalmers Tekniska Högskola ett flertal företag. Andra företag som är med förutom GIAB är Volvo Group, Stena Recycling AB och HTC Sweden.

Klicka här för att läsa mer om REES på programmets hemsida.

 

CIRCULAR METRIC PROJECT

Projektet avser att ta fram en metod för att mäta cirkularitet på en produkt som ett medel för att främja resursproduktivitet. Projektet drivs av forskningsinstitutionerna RISE och IVL.

Projektet startade i augusti 2017 och avslutas i juni 2018. 22 olika företag är med i projektet, bland annat Volvo, Accus, Stena Recycling, White Arkitekter och GIAB.

 

CIRKULÄRA SKYLTAR VISAR VÄGEN

Det Malmöbaserade skyltföretaget Accus har blivit beviljat ett finansiellt stöd från Vinnova för ett tvåårigt utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojektet bidrar till att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi genom att designa och erbjuda hållbara cirkulära skyltprodukter och affärsmodeller för exteriör och interiör företagskommunikation. Projektet lägger grunden till ett slutet materialkretslopp genom utveckling av system för recirkulering av material. Projektet förväntas resultera i ett nationellt exempel på hur ett skyltföretag reellt kan tillämpa cirkulär ekonomi genom innovation av cirkulära skyltprodukter, affärsmodeller och system för recirkulering.

GIABs hållbarhetskonsulter Matilda Jarbin & Jens Thulin ingår i projektets styrgrupp som experter på cirkulär ekonomi. De är även ansvariga för arbetspaketetet Recirkulering, som är ett av tre arbetspaket inom projektet.

IIIEE – LUNDS UNIVERSITET

Vi har ett nära samarbete med Lunds universitet och Internationella Miljöinstitutet. Med GIABs unika affärsidé och affärsmodell som helt bygger på cirkulär ekonomi är det ett intressant ämne att studera. Studenter har vid ett flertal tillfällen gjort projektarbeten på GIAB, bland annat livscykelanalyser på de cirkulära produkterna. En gång per år kommer även studenter från University of Virginia på besök och gör projektarbeten på GIAB.