Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Screening av hållbarhet- och affärspotential

Praktisk hjälp för företag som vill påbörja, eller fortsätta, sitt hållbarhetsarbete

Vi hjälper företag som vill jobba mer med hållbarhet, men som inte vet hur. Inledningsvis börjar vi med en översiktlig kartläggning över hur ert företag borde jobba med hållbarhet, utifrån er företagsspecifika verksamhet. Kartläggningen innebär att GIAB identifierar var i verksamheten som miljö- och affärsnyttan är som störst vilket ger en fingervisning om tillvägagångssätt och lämplig prioriteringsföljd av åtgärder. Vi undersöker även hur er affärsmodell kan hållbarhetsanpassas, det vill säga vad cirkularitetspotentialen för era tjänster/produkter är samt hur dessa kan modifieras för att ha ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Identifieringen belyser även affärspotentialen i verksamhetens möjliga hållbarhetsarbete genom att definiera vilka kostnadsbesparingar kan göras i och med avfall- och koldioxidminimeringar.

Resultatet av kartläggningen summeras i en sammanställning innehållande lämpliga åtgärder, förslag samt prioriteringsföljd som även ska tydliggöra hur ert hållbarhetsarbete stegvis kan omfatta hela verksamheten. Målet med vårt ”screening”-upplägg är att kunna leverera en effektiv kartläggning av er hållbarhet- och affärspotential med konkreta nästa-steg för att snabbt kunna realisera ord till handling.

Nästkommande steg är att omvandla ord till praktik genom realistiska tidsplaner, ambitiösa mål och tydliga strategier. Den processen kan inrikta sig mot en specificerad del av verksamheten så som en viss avdelning eller ett visst resursflöde och leverantörsled. Alternativt, mer generellt riktat mot verksamheten i sin helhet.

 

Vill ni ha hjälp med att utveckla cirkulära affärsmodeller och processer i er organisation?

Kontakta vår hållbarhetskonsult Hanna Bengtsson
hanna.bengtsson@www.godsinlosen.se
073-155 78 45