Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Uttjänt IT ger ny klimat- & affärsnytta

Uppdragsgivare

TechTrade specialiserar sig på att leverera en komplett IT-lösning för olika vårdgivare i Sverige för att avlasta vårdpersonal från administration och ta hand om sina kunders teknik- och utvecklingsärenden. TechTrade är marknadsledande inom IT-tjänster för privata vårdgivare i Stockholmsregionen och växer nu över hela Sverige.

 

Uppdraget

TechTrade skulle uppgradera IT-produkterna på sitt kontor och gav GIAB uppdraget att tömma TechTrades kontor på uttjänta elektronikprodukter på så kort tid som möjligt för att undvika förlorad arbetstid. Uppdraget innefattade även att inventera, dataradera och sälja/återvinna insamlad material på ett tryggt sätt, utan att dessa produkterna säljs utanför Sverige och riskerar att bidra till den illegala e-skrot exporten.

 

Utmaningen

Att undvika kassera uttjänta IT-produkter samt koordinera hanteringen av stora mängder IT produkter på ett så effektivt sätt som möjligt utan att rucka på trygghetsgarantin.

 

Så gjorde vi

Tydlig sorteringsprocess

Från det att IT-produkterna packas ihop, hämtades på TechTrades kontor och körs till Staffanstorp sorteras dessa på ett metodiskt sätt av GIAB:s medarbetare. I Staffanstorp har GIAB utformat hanteringslokalerna att kunna ta emot många produkter som samtidigt kan funktionstestas och Blancco certifieras.

Kundanpassad återkoppling

För varje produkt som TechTrade har skickat till GIAB erhålls ett certifikat över att hårddisken har blivit dataraderad eller destruerad om produkten inte längre är funktionsduglig/säljbar. På så sätt kan TechTrade vara trygg med att all känslig information försvinner när IT-produkter lämnas in till GIAB. TechTrade får kontinuerligt en rapport innehållande Blancco rapporter, GIAB:s hanteringstid, statistik över produkter som är sälj- eller återvinningsbara samt försäljningssiffror.

Konkurrenskraftiga priser

GIAB:s olika säljkanaler (fysisk butik och e-butik Returhuset, Tradera Blocket, Instagram och Facebook) förmedlar produkter från TechTrade till en mängd potentiella nya ägare till ett konkurrenskraftigt pris och snabbar på ruljangsen av produkter.

 

Resultatet

Samarbetet resulterade i att TechTrade blev av med sin gamla IT och kunde installera nya komponenter samma dag och därmed begränsa mängden förlorad arbetstid för sina medarbetare. TechTrade fick även en återbetalning för sin uttjänta IT genom GIAB:s vinstdelningskoncept. Vinstdelningsmodellen innebär att nettoförsäljningsvärdet subtraherades med frakt- och hanteringskostnader, vinstsumman som kvarstår delas lika mellan TechTrade och GIAB.

Liknande samarbete görs även med Finja, Vinge och Telavox.

 

Framgångsfaktorer

  • Ett förtroendeingivande samarbete med kontinuerlig dialog och transparent återrapportering.
  • GIAB:s fokus på kundbehovet samt flexibla förmåga att lösa problem.
  • Vinstdelningsmodellen som möjliggör inkomster för oönskade produkter istället för utgifter.
  • Beprövad metod för hantering av stora inflöden av produkter i olika skick.