Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Oönskat gods blir önskvärt igen med GIAB:s vinstdelnings-modell

Uppdragsgivare

DHL är ett av världens största logistikföretag, med över 380 000 anställda och kontor i fler än 220 länder. I Sverige finns det 25 terminaler som dagligen hanterar mängder med paket och försändelser. Hållbarhet är sedan länge en av företagets viktigaste frågor och har statuerat ett mål om att eliminera alla logistikrelaterade koldioxidutsläpp senast år 2050 för att kunna realisera en mer hållbar framtid.

 

Uppdraget

Vid transport- och logistikverksamhet händer det att gods blir skadat av olika anledningar, eller att en order glöms bort att hämtas eller något går i sönder i en pall och kontaminerar resten av innehållet. Höga tid- och personalkostnader gör att det oftast är billigare att kassera gods som inte går att sälja eller som glömts bort. Uppdraget för DHL innebar därför att finna en kostnadseffektiv helhetslösning för hantering av oönskat gods så som kvarglömt, skadat och reklamerat gods.

 

Utmaningen

Att förändra hanteringsupplägget för icke önskvärt gods på terminaler och implementera en vinsdelningsmodell mellan DHL och GIAB.

 

Så här gjorde vi

Implementering av vinstdelningsmodell

Det konstaterades att platsbrist var ett stort problem och att det inte fanns någon effektiv process för gods som inte var önskvärd i terminalen. Hanteringen av detta gods låg utanför företagets affärsmodell, verksamhet och vem som hade ansvaret för hanteringen var oviss. Den tidigare lösningen var att uppköpare valde ut vilka produkter som de ville köpa vilket innebar att DHL:s problem kvarstod för de produkterna som uppköparna inte vill ha. Genom tydlig ansvarsfördelning kunde GIAB garanterar att allt oönskat gods hämtas från lagerterminalen, inventeras och eventuell restaurering/reparation på plats i Staffanstorp för att sedan säljas i Returhuset eller på Tradera och Blocket. Vinstdelningsmodellen innebär att nettoförsäljningsvärdet subtraherades med frakt- och hanteringskostnader, vinstsumman som kvarstår delas lika mellan DHL och GIAB.

Lokal förankring

Samarbetet började med DHL terminalen i Malmö, där hanteringssystemet först testades och justerades allt efter som. På så sätt kunde tillvägagångssättet optimeras utefter kundens behov och GIAB:s förmåga. Processen för hur GIAB skulle förmedla godset mellan DHL:s terminal och slutkonsument effektiviserades för att på så sätt spara så mycket tid och hanteringskostnader som möjligt.

Succesiv expansion av lösning

Efter att hanteringssystemet var förankrat i Malmö påbörjades expansionen till Helsingborg och Halmstad. Goda vitsord och lönsamt resultat gjorde att fler lager blev intresserade av att börja samarbeta med GIAB. Allt eftersom fler lager anslöt sig till systemet, har GIAB förfinat hanteringsprocessen och blivit specialister på att omhänderta allt gods.

 

Resultatet

Från att samarbetet startade med DHL Malmö tar nu GIAB emot leveranser varje vecka från DHL:s alla terminaler upp till Stockholm. GIAB har levererat en lösning till DHL som har resulterat i kostnadsbesparingar för plats och hantering av oönskat gods, eliminerat ett problem som tidigare var omständligt samt gett hårda siffror på samarbetets klimatnytta som används i den årliga hållbarhetsredovisningen. Läs hållbarhetsredovisningen här.

Liknande samarbeten görs även med Bring, Ellos, Schenker och CDON.

 

Framgångsfaktorer

  • Helhetslösning och hanteringssystem för allt gods
  • Lösning på en surdeg som genererar mer vinst än tidigare
  • Enkelheten i att testa GIAB:s hanteringsprocess
  • Tydlig klimatnytta
  • Win-win för alla parter
  • Engagerad KAM på DHL
  • Goda referensord

 

Intresserad av vår logistiklösning?

Kontakta vår affärsområdeschef Jon von Knorring
jon.vonknorring@www.godsinlosen.se