Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

ISO-certifiering ger klimatsmarta bildelar

Uppdragsgivare

Märkesdemo är ett samverkansbolag som innefattar 26 av landets främsta bildemonterare. Bolagets affärsidé är att öka andelen begagnade delar vid bilskadereparationer. Varje år demonteras flera tusen krockskadade bilar i Sverige. Merparten av bildelarna i dessa är i mycket bra skick, eller till och med i nyskick. Märkesdemo erbjuder återbrukade originaldelar med kontrollerad kvalitet, funktion och spårbarhet för varje bildel. För varje återbrukad reservdel som säljs undviks utsläppen för en nyproducerad motsvarighet, vilket bidrar med positiva klimateffekter.

 

Uppdraget

Att verka som kvalité- och miljökoordinator för Märkesdemos gruppcertifikat ISO 14001:2015 (Miljöledningssystem) och ISO 9001:2015 (Kvalitetsledningssystem). Syftet var också att definiera vad respektive medlemsföretag ska uppfylla för att certifieras.

 

Utmaningen

Att utveckla rutiner och processer som fungerar för alla ingående medlemsföretag.

 

Så gjorde vi

Att samordna alla 26 företag krävdes en strukturerad kommunikation samt planeringen och genomförandet av kontinuerliga gemensamma träffar. GIAB:s hållbarhetskonsult verkade som stöd vid internrevisioner och vid specifika fall då medlemsföretag efterfrågat hjälp med att uppdatera nya rutiner samt implementera processer och måluppföljning etc. GIAB stöttade även Märkesdemo vid övergången från den gamla versionen av ISO 9001 och ISO 14 001 år 2015.

 

Framgångsfaktorer

  • En samordnande extern part med utanförperspektiv och erfarenhet av ISO
  • Kontinuerlig kommunikation och uppföljning mellan medlemsföretagen
  • Lyhördhet för medlemsföretagens olikheter och behov
  • Hög ambitionsnivå hos många medlemsföretag