Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

september 2017
12 september, 2017
Folksam vill se en cirkulär skadereglering inom hela branschen

Folksam vill se en cirkulär skadereglering inom hela branschen Den cirkulära ekonomin har kommit till delar av försäkringsbranschen. Först ut med cirkulär skadereglering är Folksam. Nu vill de

12 september, 2017
Rapport: Klimatutmaningen 2.0

Klimatfrågan är en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. Många företag har gått före och visat vägen, inte minst genom långsiktigt klimatarbete och innovationer. I denna rapport