Rapport: Klimatutmaningen 2.0

Klimatfrågan är en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. Många företag har gått före och visat vägen, inte minst genom långsiktigt klimatarbete och innovationer. I denna rapport möter du 12 företag och organisationer som på olika sätt arbetar med klimatutmaningen.

Källa: Klimatutmaningen 2.0