Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Folksam vill se en cirkulär skadereglering inom hela branschen

Folksam vill se en cirkulär skadereglering inom hela branschen

Den cirkulära ekonomin har kommit till delar av försäkringsbranschen. Först ut med cirkulär skadereglering är Folksam. Nu vill de att fler försäkringsbolag hakar på trenden.

På bilden: Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksamgruppen. FOTO: Folksam

– För tre år sedan var vi först med cirkulär skadereglering i Sverige. Nu ser vi att ett par andra försäkringsbolag börjar med detta. Branschen kommer oundvikligen gå åt det här hållet, då fler förhoppningsvis ser de oerhörda vinsterna med en cirkulär ekonomi, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksamgruppen.

Företag tjänar på återbruk

För att hushålla med jordens resurser behövs en ekonomi som bygger på ett kretslopp. För tre år sedan började Folksam ställa om sitt skadesystem för att både ersätta, laga och sälja vidare människors skadade prylar.

I dag får 90 procent av kundernas inlämnade skadade gods ett förlängt liv.

Det har gjort att Folksam exempelvis under 2016 besparat miljön på 1.85 ton avfall och 1.10 ton koldioxidutsläpp.

– Hittills har försäkringsbranschen endast ersatt skadade prylar och sedan låtit kunderna ta hand om föremålen själva. Men när vi tittade på en modell för cirkulär skadereglering, såg vi möjligheterna med att göra oerhörda vinster för både oss, kunderna och miljön, säger Karin Stenmar och fortsätter:

– Därför gick vi in i en ny modell, där vi hämtar godset hos kunden, ger denne ersättning och reparerar prylarna med hjälp av vår underleverantör GIAB Godsinlösen.

Ökad kundnöjdhet

Den största utmaningen, menar Karin Stenmar, har varit att ställa om en hel systematik – ett sätt försäkringsbranschen alltid jobbat efter. Men omställningen har också gett resultat. Folksams kundnöjdhet har ökat och företaget har fått en mer ärlig skadereglering utan att premierna höjts.

– Nästa steg blir att lära oss om fler produkter och se till att det skapas återvinningshubbar i hela landet. Byggmaterialbranschen är en jättestor koldioxidbov, därför behövs ett system som kan hantera detta material. Om man kan visa den ekonomiska nyttan med cirkulär skadereglering, så kan fler försäkringsbolag i hela världen haka på arbetet. Vi har ett stort ansvar, avslutar Karin Stenmar.