Consulting

PEOPLE, PLANET & PROFIT

”Vi paketera skräddarsydda lösningar som kunden inte är medveten om att den är i behov av”

I en värld med ändliga resurser och resursslöseri krävs kompetens. Genom vår erfarenhet och med de främsta konsulterna kan vi erbjuda våra kunder spetskompetens inom områdena cirkulär affärsutveckling, hållbara investeringar, hållbar produktutveckling/design, hållbart varumärkesbyggande, hållbarhetsredovisning, optimering och effektivisering inom energi och logistik.

GIAB är experter på cirkulär ekonomi och har lång erfarenhet både teoretiskt och praktiskt. GIAB:s expertis grundar sig i variationen av roller som vår verksamhet består av. Vi är allt från ett logistikbolag, till butik, e-handelsbolag, elektronikverkstad, konsulter, kundtjänst för försäkringstagare, reparationsverksamhet, transportbolag, produktleverantörer, mobilreparatörer och affärsutvecklare. Vi har med andra ord blivit grymma generalister vilket är en otrolig styrka i vår förmåga att hjälpa andra företag att bli mer cirkulära. Vi har kunder som är i uppstart av sitt hållbarhetsarbete likväl som kunder som har kommit en bra bit på vägen. Läs mer om praktiska exempel på hur vi har implementerat cirkulär ekonomi tillsammans med våra samarbetspartners här.

Vi kan bidra med teoretisk kunskap kring cirkulär ekonomi och hållbarhet samtidigt som vi kan leverera praktiska lösningar anpassade för er verksamhet. Detta gör vi genom att identifiera och implementera processer utifrån konceptet cirkulära ekonomi vilket möjliggör kostnadsbesparingar, effektiv lönsamhet samtidigt som verksamhetens positiva miljöpåverkan maximeras.

Våra tjänster:

 

Vill du veta mer? Kontakta våra hållbarhetskonsulter

Emma Nilsson
emma.nilsson@godsinlosen.se
070-4127370

Hanna Bengtsson
hanna.bengtsson@godsinlosen.se
073-155 78 45