Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Mojtaba Ghodsi: Cirkulärt tänk – en revolution inom skadereglering

Mojtaba Ghodsi: Cirkulärt tänk – en revolution inom skadereglering

En vanlig medborgare i Europa konsumerar mellan tio till tjugo ton resurser varje år. Den siffran skulle behöva vara 3 ton enligt Peter Hopkinson, professor i innovation och miljöstrategi vid Bradforduniversitetet i Storbritannien. För allt fler blir det uppenbart att energi- och materialanvändningen inte kan fortsätta som förut. Priserna för olika råvaror har ökat snabbt. Materialkostnaderna uppgår i vissa branscher till 40–50 procent av kostnadsmassan. Men framförallt ser vi de snabbt ökande kostnaderna för samhället i termer av klimat- och miljöpåverkan.

Försäkringsbranschen påverkas av klimatförändringar redan idag

På Folksam ser vi klimatförändringarna som ett hot mot den grundläggande principen om försäkringsbarhet och möjligheten för våra kunder att leva i en trygg och hållbar värld. Om klimatrelaterade skador ökar kommer det i slutändan att bli för dyrt med försäkring. Därför är klimatfrågor avgörande för vår bransch.

Vi engagerar vi oss i det som våra kunder bryr sig om genom att jobba med miljö och hållbarhet i praktiken. Ett cirkulärt tänk när vi jobbar med skadereglering är för Folksam ett centralt element för att minska våra kunders energi- och materialanvändning. Det är dessutom affärsnära och driver ökad nöjdhet bland våra kunder.

Ett nytt koncept inom skadereglering

Vi har idag avtal med drygt 3000 bil- och byggföretag som reparerar skadorna med miljögodkända och återbrukade material. Under 2015 startade Folksam ett pilot-samarbete med miljöteknikföretaget Godsinlösen som har fallit mycket väl ut. Innan fick våra kunder i stor utsträckning pengar till en ny telefon i samband med en anmäld skada. Idag tar Godsinlösen emot den trasiga telefonen och reparerar den. Samarbetet med Godsinlösen har sedan årsskiftet breddats och upplägget finns nu i hela Folksam. Det handlar om cirka 20 000 enheter per år, bara när det gäller mobiltelefoner, som kommer att skadereglerares genom återanvändning vilket innebär en besparing på drygt 60 kilo koldioxid per enhet jämfört med tidigare.

Utöver reparation av mobiltelefoner har Folksam sedan 2015 även börjat ta in annan skadad egendom för att i första hand återanvända och i andra hand återvinna. Även här ser vi avsevärda besparingar på bland annat koldioxidutsläpp.

Med kunden och miljön som vinnare

Upplägget är för Folksam rationellt utifrån ett affärsperspektiv. Det innebär lägre kostnader och i förlängningen lägre försäkringspremier. Handläggningstiderna blir avsevärt kortare. Framförallt handlar det dock för oss om att minska belastningen på miljön. Det är också viktigt att komma ihåg att Folksam ägs av kunderna. Detta innebär att de besparingar som Folksam gör i och med detta i slutändan tillfaller våra kunder. Vi har inga aktieägare som ska ha utdelning eller motsvarande.

När vi talar med våra kunder är kommentaren primärt att de är oerhört tacksamma för att vi jobbar för att motverka ”slit-och -släng”- samhället. Det finns givetvis de kunder som blir lite besvikna på att de inte får pengar till en ny telefon. Men, det är som vanligt, man kan inte driva igenom en revolution och vara pionjär utan att göra någon besviken.

 

Faktaruta 2016 prognos Kuriosa
Antal hanterade mobiltelefoner 20 000
Andel som repareras 70 %
Minskad mängd koldioxidutsläpp tack vare reparation av mobiltelefoner. 1000 ton Motsvarar ungefär 125 varv runt jorden med bil

Källa: Hagainitiativet