Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Smart idé ger win-win

För tre år sedan var Godsinlösen ett litet skrivbordsprojekt. I dag har företaget 40 anställda och 2 000 kvadratmeter i Staffanstorp, som redan är för trånga. Verksamheten startar snart även i Stockholm och 20 personer behöver rekryteras under året.

– Avfall för en person är en resurs för någon annan, men det behövs en länk där emellan.

Vi är den länken, säger vd:n och medgrundaren Christian Jansson.

Nära försäkringsbolagen

Verksamheten har flera ben. Gemensamt för dem alla är att de står stadigt rotade i den cirkulära ekonomin. Grundidén är att återanvända och finna avsättning för material som tidigare bara hade slängts samt att även utbilda andra i hur de kan spara betydande belopp på återanvändning.

– Vi visar hur man kan praktisera den cirkulära ekonomiska modellen i praktiken, säger medgrundaren Patrik Zalewski.

Godsinlösen har utvecklat ett nära samarbete med försäkringsbolagen. Företaget tar till exempel emot partier med skadade varor som fortfarande är brukbara men vars skick gör dem osäljbara i den ordinarie detaljhandeln. Varorna säljs för en billigare peng i Godsinlösens egen butik Returhuset eller via nätet.

Cirkulär egendomshantering

Godsinlösen samlar även in allt från cyklar till elektronik från privata försäkringskunder och ger sakerna nytt liv. Bland annat bygger de ihop fungerande mobiler igen. Den som lämnar in en skadad mobil får i regel en likadan tillbaka.

– Vi har hjälpt försäkringsbolagen att införa en ny rutin: cirkulär egendomshantering. Om man gör anspråk på någonting måste man först skicka in det till oss. 23,4 procent väljer självmant att dra tillbaka sitt ärende, men resten skickar faktiskt in, säger Christian Jansson.

Lägre premier att vänta

Att ändra försäkringsbolagens rutiner gick knappast över en natt, medger han, men effekten är dubbel:

– Vi har skapat en snabbare skadereglering, samtidigt som försäkringsbolagen gör en betydande besparing i form av minskning av felaktiga utbetalningar. Detta leder på sikt till lägre premier för försäkringstagarna.

Källa: Sysav