Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Moving towards a circular economy – successful Nordic business models

Nordiska rådet har publicerat en artikel om cirkulär ekonomi där Godsinlösen tas upp som exempel.

Circular Business models in the Nordic countries – case presentations and policy recommendations.

Läs artikeln här