Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Godsinlösen satsar på Danmark

Godsinlösen är ett skånskt företag vars affärsidé är att hjälpa företag att komma igång med cirkulär ekonomi. Målet är att bidra till en betydande miljöbesparing och samtidigt hjälpa kunderna att få ner sina kostnader. Den stora kundgruppen är försäkringsbolag.

Godsinlösen är ett av de företag som har fått en affärsutvecklingscheck via Region Skåne i syfte att satsa på nya marknader. Företagets medgrundare och vd, Christian Jansson, berättar om framtiden och erfarenheterna av att sikta internationellt.

Så här kan företagets affärsidé se ut i praktiken: istället för att en försäkringskund slänger sin skadade mobiltelefon och får pengar för att köpa en ny modell, så skickar kunden istället in sin mobil till Godsinlösen. Den blir därefter reparerad eller utbytt mot en motsvarande modell i nyskick.

Försäkringsbolaget får dessutom en miljörapport, där det framgår vilka miljöbesparingar som har gjorts i form av minskade koldioxidutsläpp och avfall som undvikits. En återanvänd mobil motsvarar till exempel 86 kg avfall.

Hur ser framtidsplanerna ut för Godsinlösen?

– Affärsutvecklingschecken gav oss en knuff framåt. Vi är ett tillväxtbolag i ordets sanna bemärkelse, med allt vad det innebär vilket betyder att vi har fullt upp med den dagliga verksamheten. I det sammanhanget blir affärsutvecklingschecken ett åtagande som innebär att vi behöver avsätta tid internt för att konkretisera utlandsexpansionen. Pengarna är inte avgörande för vår satsning, men det har gett oss en möjlighet att göra förstudier som vi kommer att ha stor fördel av när vi kör igång.

– Vi sökte checken för att testa vår idé och såg möjligheten att bli bedömd av en utomstående panel som bra möjlighet till feedback. Det var verkligen en uppmuntran till att köra vidare, att vi bedömdes vara såpass innovativa att vi fick en check.

Vilka utmaningar ser du framför er?

– Utmaningar kommer att dyka upp löpande. Vi ska klara av växtvärken, hitta rätt folk och så vidare. Den övergripande utmaningen blir att hålla sig till affärsplanen och den röda tråden. Det dyker hela tiden upp distraherande faktorer, om än positiva, som ger möjlighet till sidospår. Nu har vi kunnat sondera terrängen och undersöka hur bland annat försäkringsvillkoren skiljer sig åt på olika utländska marknader. Tyskland har visat sig ha en mer restriktiv marknad, vilket kommer att kräva ett annorlunda förhållningssätt från vår sida. På den danska sidan har vi en fördel av ägarstrukturen inom försäkringsbranschen, med svenska kopplingar. Det ger oss snabbare väg in på den marknaden och det är där vi kommer att börja satsa. Vi har alltså bestämt oss för att inleda med Danmark och ska vara igång där under sista kvartalet 2016.

Vilka råd har du att ge till andra som funderar på att söka?

– Förarbetet är grunden för det fortsatta arbetet. För vår del behövde vi mer research för att kunna fatta rätt strategiska beslut vid satsningen. Checken bidrog till att vi kunde lägga mer tid på att göra ett grundligt förarbete.

– Det är viktigt att ha klart för sig att satsningen måste vara väl genomtänkt i förväg. Jag kan rekommendera att använda tillskottet till exempelvis externa konsulter och annat förarbete som annars inte skulle göras.

Källa: Skåne.se