Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

GIAB i Almedalen

David med Goliat – Samarbeten som skapar lönsamhet i en cirkulär ekonomi
I övergången till en cirkulär ekonomi är det avgörande att implementera nya affärsmodeller som är mer ekonomisk lönsamma med mer positiva effekter på människa och miljö än dagens modeller. Detta har företaget GIAB lyckats väl med och är idag ett av landets främsta exempel på hur den cirkulära ekonomins teori kan omsättas till en lönsam verklighet. På fem år har bolaget vuxit från 0,5 MSEK till 100 MSEK i omsättning. Nya hållbara affärsmodeller menar GIAB uppstår genom partnerskap mellan små innovativa bolag och stora samhällsaktörer. Partnerskap som bevisligen inneburit stora ekonomiska besparingar och ett konkret, mätbart hållbarhetsarbete med positiva effekter. GIAB bjuder in till en timmes diskussion kring hållbara affärer och storbolagens outnyttjade potential i den cirkulära ekonomin.

Medverkande:
Ola Alterå, Ansvarig för Regeringens utredning om cirkulär ekonomi
Karin Stenmar, Hållbarhetschef Folksam
Ylva Öhrnell, Miljö- & Kvalitetschef DHL
Markus Larsson, programchef för Klimat och Miljö, Fores
Johan Hultberg, Riksdagsledamot (M) Kronobergs län, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden
Jonas Carlehed, Hållbarhetschef IKEA Sverige
Moderator: Christian Jansson, VD GIAB
Arrangör: GIAB Godsinlösen Nordic AB

Se seminariet i repris här