Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

GIAB är etablerade i Norge

GIAB har under första halvan av 2018 arbetat med att etablera sig i Norge. En anläggning med kontor, godsmottagning och lager är uppsatt i Oslo och de första norska medarbetarna är anställda. Nu fortsätter etableringen med att få de norska försäkringsbolagen att börja använda GIABs tjänster, precis som de framgångsrikt gjort i Sverige. Förutsättningarna för att lyckas är goda då det norska försäkringssystemet är uppbyggt på samma sätt som det svenska.

Två norska försäkringsbolag är redan igång. Codan försäkring samt INSR med våra tjänster cirkulär godshantering samt Mobilcirkeln. Samarbeten med fyra saneringsbolag är också inlett i Norge, ett helt nytt affärsområde som vi kallar Cirkulär sanering. Norge är först ut och sedan ska vi lansera konceptet i Sverige.