Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Gjensidiges mobilskadehantering tillsammans med GIAB

Gjensidige försäkringsbolag har valt att lägga ut hela hanteringen av samtliga mobilskador till Godsinlösen Nordic AB. Det innebär rent praktiskt att vid första samtalet kopplas försäkringskunden till Godsinlösen som därefter sköter hela hanteringen av skadan.

Målsättningen med samarbetet är att hjälpa och underlätta för dig som försäkringskund. Detta utförs genom enkelhet, hög kompetens och kortare ledtider samtidigt som vi värnar om vår gemensamma miljö. Genom att återanvända mobiltelefoner och dess delar, undviks den miljöbelastning som inträffar vid brytning av naturresurser för tillverkning av nya enheter. Om utvinningen av jordens resurser minskar bidrar vi tillsammans till en hållbar utveckling. Detta är en viktig del i vårt och Gjensidiges hållbarhetsarbete då vi motverkar slit- och slängsamhället genom att återanvända telefonerna.

Gjensidige och Godsinlösen har som målsättning att försäkringskunderna ska få sin skada löst inom fem arbetsdagar. Detta räknas inom branschen som mycket snabb service vid denna typ av skada.