Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Hållbar IT

 

Vi återanvänder din uttjänta IT-utrustning

Med tjänsten Hållbar IT erbjuder GIAB en miljömässigt och ekonomiskt fördelaktig helhetslösning för IT-utrustning till företag som vill arbeta klimatsmart och ansvarfullt.

Hållbar IT är vår tjänst för cirkulär hantering av uttjänt IT-utrustning. GIAB ser till att er hårdvara får ett förlängt liv genom dataradering, rekonditionering och eventuell reparation. Enheterna i sig får en förlängd livscykel hos en annan brukare antingen som komplett enhet alternativt som reservdelar i reparerade enheter efter försäljning. Via denna process får ni intäkter för alla produkter vi säljer, kontroll i er värdekedja, säker dataradering samt avfall- och koldioxidbesparingar till ert hållbarhetsarbete.  Ni som företag undviker att er IT-utrustning hamnar i orätta händer. Illegal export av E-skrot är ett mycket stort problem, både miljömässigt och för människor i utvecklingsländer.

Vi lägger stor vikt vid integritet och vi garanterar att alla hårddiskar raderas enligt Blancco alternativt destrueras.

Hållbar IT är ett konkret sätt att arbeta för att minska er organisations miljöpåverkan, som stärker ert hållbarhetsarbete och som dessutom stöder era ekonomiska mål. Det är högt tryck på vår försäljning av återanvända produkter vilket gör att vi är i ständigt i behov av IT-utrustning!

När GIAB tar hand om er IT-utrustning får ni en komplett hållbarhetslösning:

  • Miljörapport till miljöavdelningen med koldioxid- och avfallsbesparing.
  • Dataraderingscertifikat och säker hantering till IT-avdelningen.
  • Underlag till ekonomiavdelningen för att kunna fakturera GIAB.

 

För varje laptop/dator som återanvänds minskar avfallsmängden med 1200 kilo avfall och koldioxidutsläppen med mellan 67-109 kilo koldioxid, beroende på modell.

Tjänsten erbjuds i olika varianter och vi är flexibla för att möta våra kunders behov. Tjänsten anpassas utifrån kundens önskemål kring cirkulär hantering av hårdvaror. Via tjänsten kan ni även köpa in refurbished eller ny IT-utrustning med eller utan mjukvara. GIAB erbjuder även up-cycling genom mjukvaruuppdateringar som gör det möjligt att återanvända gamla hårdvaror fast med hög prestanda.