Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Vad innebär din ersättning?

Ersättningen du som försäkringstagare har rätt till utgår alltid från dina försäkringsvillkor.

 

Vårt mål är att i största möjliga mån erbjuda dig din reparerade enhet tillbaka. Dock har Apple särskilda direktiv som kan göra det svårt att reparera Apple-enheter. Om enheten är yngre än 12 månader och har skador utöver skärmskador så brukar Apple istället byta ut enheten mot en likvärdig. En likvärdig enhet är av samma modell, prestanda och gigabyte, och byts ut genom Apples globala utbytesprogram.

 

Går det inte att reparera eller byta ut enheten mot en likvärdig, har ni som försäkringstagare rätt till en kontantersättning likvärdig med enhetens värde minus er självrisk.

 

Vi vill göra allt för att ni ska känna er uppdaterade under hela ärendets gång gällande vad som händer och vad som kommer hända i ert ärende. Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta vår kundtjänst, de kan alltid bistå med en preliminär bedömning över vad det troliga utfallet kommer bli.

Tyckte du att informationen på den här sidan var användbar?

JA NEJ
Tack för din feedback!
Det var ett fel, försök igen.