Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Vad är ett kostnadsförslag?

I det brev ni får hem i samband med att ni anmält er skada hos ert försäkringsbolag ställer vi frågan till er om ni är intresserade av att få ett kostnadsförslag ifall åtgärden av er skadade enhet är dyrare än vad ert försäkringsbolag täcker.

I praktiken innebär detta att vi, när vi tagit emot er enhet och gjort en teknisk undersökning av den, skickar ett prisförslag till er via mail. Här framgår vad den totala kostnaden är, hur mycket som avser självrisk och vad ni förväntas betala.

Kostnadsförslag skickas när er telefon är äldre än 12 månader gammal, då försäkringsbolagen oftast har dragit av cirka 50% av värdet på er enhet, gentemot vad nyprisvärdet är på enheten på dagens marknad. Detta i enlighet med era försäkringsvillkor och den åldersavdragstabell som går att återfinna där.

OBS: Ni binder er inte till att betala kostnadsförslaget bara för att ni önskar få ett skickat till er. Det räknas först som godkänt då ni accepterat kostnadsförslaget via den länk vi skickar till er.

Tyckte du att informationen på den här sidan var användbar?

JA NEJ
Tack för din feedback!
Det var ett fel, försök igen.