Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Varför samarbetar ditt försäkringsbolag med GIAB?

Ditt försäkringsbolag har valt att lägga ut hela hanteringen av samtliga mobilskador till Godsinlösen Nordic AB. Det innebär rent praktiskt att när försäkringstagarens skada har blivit godkänd kopplas försäkringskunden till Godsinlösen genom mail eller samtal. GIAB sköter därefter hela hanteringen av skadan. Väljer du som försäkringstagare att reparera telefonen hos annan verkstad än genom GIAB, kommer du få stå för denna kostnaden själv.

Målsättningen med samarbetet är att hjälpa och underlätta för dig som försäkringskund. Detta utförs genom enkelhet, hög kompetens och kortare ledtider samtidigt som vi värnar om vår gemensamma miljö. Dessutom erbjuder GIAB en rikstäckande och likvärdig hantering för alla skador. Genom att återanvända mobiltelefoner och dess delar, undviks den miljöbelastning som inträffar vid brytning av naturresurser för tillverkning av nya enheter. Om utvinningen av jordens resurser minskar bidrar vi tillsammans till en hållbar utveckling. Detta är en viktig del i vårt och ditt försäkringsbolags hållbarhetsarbete då vi tillsammans motverkar slit- och slängsamhället genom att återanvända telefonerna.

Ditt försäkringsbolag och Godsinlösen har som målsättning att försäkringskunderna ska få sin skada löst inom cirka fem arbetsdagar. Detta räknas inom branschen som mycket snabb service vid denna typ av skada.

Tyckte du att informationen på den här sidan var användbar?

JA NEJ
Tack för din feedback!
Det var ett fel, försök igen.