Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

GIAB:s Hållbarhetsredovisning för 2020.

Ladda ner den här!

×

Starta en reklamation ^

Att starta en reklamation gör du genom att antingen ringa till vår kundtjänst på 046 271 88 00 eller kontaktar vår support på mejl genom reklamation@godsinlosen.se

Vi erbjuder alltid våra kunder minst tre månaders garanti för att bistå med eventuella komplikationer som kan uppstå i efterhand. Dessa tre månaderna räknar vi från det att vi skickar ut den åtgärdade enheten till er, tänk på att vi måste tillhandahålla den reklamerade enheten inom dessa tre månader för att garantin ska gälla.

Tänk på att garantin enbart täcker fel som uppstått innan eller på grund av reparationen eller utbytet som är gjort. Garantin täcker alltså inte skador orsakade av yttre åverkan så som fuktskador eller ”tapp-skador” efter det att ni mottagit er enhet.
Vår kundtjänstpersonal kommer alltid att begära in bilder på fram & baksida av er telefon innan ni skickar in den på reklamation. Anledningen är för att ni som försäkringstagare har bevis ifall det skulle uppstå några skador på enheten under transporten till Godsinlösen!

Vad är en utbytesenhet? ^

En utbytesenhet är en återtillverkad telefon med likvärdig prestanda som en nytillverkad telefon, utbytesenheten är inte en begagnad telefon utan en rekonditionerad enhet som har hanterats via ett utbytesprogram.
Detta innebär att alla yttre komponenter är fabriksnya medans de inre delarna kan vara återbrukade.

Utbytesenheten som skickas ut utav GIAB är alltid av samma modell som den telefon ni anmält till ert försäkringsbolag och självklart medföljer garanti på utbytesenheten.
Tre (3) månader alternativt tolv (12) månader.

Vad innebär din ersättning? ^

Din ersättning utgår alltid från dina försäkringsvillkor och vårt mål är att i största möjliga mån erbjuda dig en åtgärdad enhet så fort som möjligt.

Går din skadade enhet inte att repareras/bytas ut via ett utbytesprogram, har ni som försäkringstagare rätt till en kontantersättning likvärdig med enhetens värde minus er självrisk.

Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta vår kundtjänst, de kan alltid bistå med en preliminär bedömning över vad det troliga utfallet kommer bli.

Hur gör vi vår värdering? ^

Vi samarbetar med många olika försäkringsbolag och värderingen av er enhet utgår alltid från försäkringsvillkoren som du omfattas av. Vissa försäkringsbolag gör värderingen av er skadade enhet själva, andra försäkringsbolag hänvisar detta uppdrag till oss. När vi gör värderingen får ni hem ett brev från oss i samband med att ni anmält er skada till ert försäkringsbolag. I brevet frågar vi om ni är intresserade av att få ett kostnadsförslag ifall åtgärden av er skadade enhet är dyrare än vad ert försäkringsbolag täcker.

 

I praktiken innebär detta att vi, när vi tagit emot er enhet och gjort en teknisk undersökning av den, skickar ett prisförslag till er via mail. Här framgår vad den totala kostnaden är, hur mycket som avser självrisk och vad ni förväntas betala.

 

GIAB:s värderingsprocess baseras på vad en motsvarande enhet till den skadade/försvunna enheten har för snittpris på marknaden idag. Det snittpriset subtraheras sedan med en procentsats, beroende på hur gammal din enhet är från inköpsdatum till skadedatum.

 

Kostnadsförslag skickas när er telefon är äldre än 12 månader gammal, då försäkringsbolagen oftast har dragit av cirka 50% av värdet på er enhet, gentemot vad nyprisvärdet är på enheten på dagens marknad. Detta i enlighet med era försäkringsvillkor och den åldersavdragstabell som går att återfinna där.

 

OBS! Ni binder er inte till att betala kostnadsförslaget bara för att ni önskar få ett skickat till er. Det räknas först som godkänt då ni accepterat kostnadsförslaget via den länk vi skickar till er.

Vad är självrisk? ^

En självrisk är en utgift som ni som försäkringstagare själv står för vid en skada som ni anmäler till försäkringsbolaget.

 

Självrisken bestäms av de villkor som återfinns i försäkringsbrevet och som fastställs vid försäkringens tecknande mellan försäkringstagare och försäkringsbolag.

 

I praktiken skiljer sig självrisken mellan de olika försäkringsbolagen och varierar i summa. De ”vanligaste” självriskerna ligger på 1800kr och 1500kr. Dessa kan vara mer eller mindre beroende på hur ditt försäkringsbrev ser ut och om du är förmånskund eller liknande. Självrisken är ingenting som GIAB bestämmer utan förmedlas från försäkringsbolaget till GIAB.

Hur lång är vår hanteringstid? ^

Godsinlösen AB försöker alltid att hantera kundens telefon inom loppet av en arbetsvecka (fem arbetsdagar). Dagarna börjar räknas från det att vi mottagit telefonen och nödvändig dokumentation är inkommet från försäkringstagaren tills dess att vi packar och skickar ut den åtgärdade telefonen. Därutöver tillkommer givetvis postens hantering för att skicka in telefonen till Godsinlösen och från Godsinlösen till försäkringstagarens valda postombud.

 

Hanteringstiden är alltid som snabbast när försäkringstagaren redan innan de skickar in telefonen har säkerställt att stöldspärrsfunktionen ”Hitta min Iphone” är avstängt och att Godsinlösen mottagit all dokumentation som efterfrågats (så som kvitto, eventuellt reparationsunderlag från annan verkstad och vid stulen eller bortappad även en polisanmälan och spärrintyg).

 

Vi hoppas att dessa fem arbetsdagar täcker den kostnad och tid ni annars hade behövt lägga på att ta er till en verkstad, väntetiden hos verkstaden för att få en offert, som sedan ska skickas till försäkringsbolaget, få den godkänd och sedan resan återigen till verkstaden.

Varför samarbetar ditt försäkringsbolag med GIAB? ^

Ditt försäkringsbolag har valt att lägga ut hela hanteringen av samtliga mobilskador till Godsinlösen Nordic AB. Det innebär rent praktiskt att när försäkringstagarens skada har blivit godkänd kopplas försäkringskunden till Godsinlösen genom mail eller samtal. GIAB sköter därefter hela hanteringen av skadan. Väljer du som försäkringstagare att reparera telefonen hos annan verkstad än genom GIAB, kommer du få stå för denna kostnaden själv.

 

Målsättningen med samarbetet är att hjälpa och underlätta för dig som försäkringskund. Detta utförs genom enkelhet, hög kompetens och kortare ledtider samtidigt som vi värnar om vår gemensamma miljö. Dessutom erbjuder GIAB en rikstäckande och likvärdig hantering för alla skador. Genom att återanvända mobiltelefoner och dess delar, undviks den miljöbelastning som inträffar vid brytning av naturresurser för tillverkning av nya enheter. Om utvinningen av jordens resurser minskar bidrar vi tillsammans till en hållbar utveckling. Detta är en viktig del i vårt och ditt försäkringsbolags hållbarhetsarbete då vi tillsammans motverkar slit- och slängsamhället genom att återanvända telefonerna.

 

Ditt försäkringsbolag och Godsinlösen har som målsättning att försäkringskunderna ska få sin skada löst inom cirka fem arbetsdagar. Detta räknas inom branschen som mycket snabb service vid denna typ av skada.

Hur fungerar GIAB:s skaderegleringstjänst i praktiken? ^

GIAB är försäkringsbolagens förlängda arm. Tillsammans med ditt försäkringsbolag har vi utvecklat “Cirkulär skadereglering®”. Vi samlar in allt skadat gods från försäkringsärenden för att verifiera den skadade produkten. Genom rekonditionering, reparation och vidare försäljning försöker vi återanvända så mycket produkter som möjligt!

Cirkulär skadereglering® innebär att ditt försäkringsbolag arbetar ansvarsfullt, hållbart och proaktivt genom att stävja utvecklingen av slit och släng-samhället samtidigt som riskerna för att försäkringssystemet överutnyttjas minimeras. Vi hjälper våra kunder att ta ett helhetsgrepp över skaderegleringsprocessen genom att verifiera skadan och förlänga livet på produkten (alternativt garantera att den återvinns på rätt sätt om den inte är återbrukbar). 92 % av allt gods som anländer till GIAB får ett förlängt liv!

 

Mobiltelefon, surfplatta eller laptop?

Är det en mobiltelefon, surfplatta eller laptop så har vi utvecklat tjänsterna Mobilcirkeln® och IT-cirkeln™. Då blir du som försäkringstagare ersatt med en reparerad enhet istället för kontantersättning.

 

Såhär ser processen ut:

1. När du har anmält din skada till ditt försäkringsbolag kommer du att få frakthandlingar från GIAB för att skicka in ditt skadade gods.

Är det en produkt som inte kan skickas via post, t.ex. en möbel, bokar vi upp en upphämtning hemma hos dig.

2. När godset anlänt till GIAB verifierar vi skadan så att den stämmer överens om beskrivningen i anmälan. Det är först då du som försäkringstagare får din ersättning av ditt försäkringsbolag.

Våra tekniker och mekaniker reparerar och rekonditionerar produkten. Efter värdering säljer vi den i vår butik Returhuset eller i våra butiker på Tradera och Blocket.

Våra villkor, policys och garantier ^

Allmänna villkor för Mobilcirkeln®

Särskilt för skadade mobiltelefoner, surfplattor och smartklockor

Allmänna villkor gäller när försäkringstagaren har anmält en skada på sin enhet till sitt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget, i samarbete med Godsinlösen Nordic AB (GIAB), har beslutat att ersättning enligt försäkringstagarens försäkringsavtal ska utgå för enheten i form av en likvärdig enhet (utbytesenhet), alternativt reparation av försäkringstagarens enhet, som levereras av GIAB. Är inte ersättning i form av en likvärdig enhet (utbytesenhet), alternativt reparation av försäkringstagarens enhet möjlig, har försäkringstagaren rätt att erhålla en kontantersättning motsvarande enhetens värde vid skadedatumet minus försäkringstagarens självrisk.

Förtydligande: Självrisk avser den summa försäkringstagaren betalar när denna nyttjar sin försäkring. Värdet på enheten fastställs utifrån enhetens snittvärde på marknaden vid skadetillfället minus eventuellt åldersavdrag som specificeras i försäkringsvillkoren.

 

Definitioner

Allmänna villkoren: Avser dessa allmänna villkor för Mobilcirkeln.

Försäkringsbolaget: Det försäkringsbolag som försäkringstagaren har försäkring hos och som har avtal med GIAB.

GIAB: Avser Godsinlösen Nordic AB

Försäkringstagaren: Den person som blivit anvisad av sitt försäkringsbolag att få sitt ärende hanterat av GIAB.

Inbytesenhet: Den enhet som försäkringstagaren skickar till GIAB

Utbytesenhet: Den enhet som GIAB skickar till försäkringstagaren i utbyte mot inbytesenheten, och som utgör försäkringstagarens försäkringsersättning.

Reparerad enhet: Den enhet som försäkringstagaren har skickat in och som blivit reparerad och tillbakaskickad till försäkringstagaren.

Mobilcirkeln: Mobilcirkeln är en helhetstjänst för reglering av mobilskador. Mobilcirkeln innebär att du som försäkringstagare ska skicka in din skadade mobiltelefon till GIAB och i ersättning ska du om möjligt få en reparerad enhet eller utbytesenhet tillbaka. Tjänsten innebär en rättvis och standardiserad reglering av mobilskador.

 

GIAB:s åtagande gällande utbytesenhet

GIAB åtar sig att till försäkringstagaren tillhandahålla en utbytesenhet som är likvärdig med inbytesenheten, om denna inte hade varit skadad. Åtagandet förutsätter att den information om egenskaper som försäkringstagaren lämnat till sitt försäkringsbolag, och som kommit GIAB tillhanda, stämmer överens med egenskaperna hos försäkringstagarens inbytesenhet. Det försäkringstagaren uppgett om inbytesenheten och inbytesenhetens faktiska egenskaper (efter besiktning, se nedan under rubriken ”Besiktning”) ska stämma överens med egenskaperna hos utbytesenheten så vitt avser

 • märke
 • modell
 • kapacitet (=minne)
 • prestanda
 • skick

OBS: Utbytesenheten kan vara låst till viss telefonoperatör. Telefonoperatören som utbytesenheten är låst till är i så fall alltid samma teleoperatör som försäkringstagarens inbytesenhet var låst till när den mottogs av GIAB.

 

Viktiga undantag från GIAB:s åtagande

GIAB åtar sig inte att leverera samma färg på utbytesenheten som på inbytesenheten. Att Utbytesenheten har en annan färg än inbytesenheten utgör därför inte heller något fel i utbytesenheten, se nedan under rubriken ”Fel på utbytesenheten”.

GIAB åtar sig inte att åtgärda enheter i de fall försäkringstagaren inte kan låsa upp sin enhet från tillverkarens stöldskyddsfunktion, exempelvis funktionen ”Hitta min iPhone”. Om en stöldskyddsfunktion är aktiverad har försäkringstagaren sex (6) månader på sig att låsa upp enheten. GIAB åtar sig att skicka påminnelser samt bistå med hjälp och support under denna tidsperiod. Låses enheten inte upp inom tidsfristen raderas enhetens data av säkerhetsskäl och enheten återvinns miljömässigt korrekt.

 

Acceptans av avtalsvillkoren

När de allmänna villkoren skickas till försäkringstagaren från GIAB har detta skett på begäran av försäkringsbolaget.

När GIAB tillhandahållit försäkringstagarens enhet anses de allmänna villkoren accepterade utav försäkringstagaren.

Om försäkringstagaren inte skickar sin enhet till GIAB informeras försäkringsbolaget.

 

Tillämplig lagstiftning

Tillämplig lagstiftning samt eventuell analog tillämpning av lagstiftning som kan komma i fråga är enligt GIAB:

 • Konsumentköplagen (1990:932),
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, och
 • Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

GIAB ansvarar för att villkoren överensstämmer med tvingande konsumentskyddande lagstiftning på området.

 

Priser och avgifter

Betalning av självrisk sker först i samband med att den reparerade- eller utbytta enheten skickas till försäkringstagaren. Betalning sker genom postförskott hos postombud eller genom faktura.

Vid betalning mot faktura kommer en kreditupplysning att genomföras av tredjepart. Denna kreditupplysning påverkar inte försäkringstagaren kreditvärdighet och kommer inte synas vid senare tillfälle av annan part, exempelvis vid bolån. Denna kreditupplysning visar exempelvis inte din inkomst.

Om försäkringstagaren har anmält intresse av kostnadsförslag och sedermera accepterat att bekosta en mellanskillnad för åtgärd, adderas summan av mellanskillnaden på självrisken. Betalning av detta sker på samma sätt som ovan. Vid svar om kostnadsförslag räknas detta som ett bindande avtal.

I övrigt tar inte GIAB ut någon kostnad eller avgift av försäkringstagaren.

För information om storleken på självrisken och villkoren för detta hänvisas försäkringstagaren till försäkringsbolagets villkor och sitt försäkringsavtal.

 

Besiktning

Varje enhet som GIAB mottager besiktigas för att kontrollera att mottagen enhet stämmer överens med de uppgifter försäkringstagaren lämnat om den skadade enheten.

Denna besiktning sker före åtgärd och ersättning. Om uppgifterna inte stämmer överens med försäkringstagarens information i anmälan till försäkringsbolaget, kommer försäkringsbolaget att kontaktas. Detta för att försäkringstagaren skall få rätt form utav ersättning.

 

Rapportering till Försäkringsbolaget och ärendets avslutande

När försäkringstagaren har hämtat sin utbytesenhet eller sin reparerade enhet avslutas ärendet hos GIAB genom meddelande till försäkringsbolaget.

Om den inskickade enheten inte kan åtgärdas inom den kostnadsram som tilldelats Godsinlösen från försäkringsbolaget döms enheten ut. Försäkringstagaren är berättigad till ersättning om enheten inte begärs i retur. Således är det ej möjligt för försäkringstagaren att erhålla både enheten i retur samt kontantersättning.

Från det att försäkringstagaren blivit meddelad att enheten dömts ut har denne rätt att inom fjorton (14) dagar begära sin enhet i retur. Från den femtonde (15) dagen finns det ingen möjlighet för försäkringstagaren att erhålla sin enhet i retur. Av säkerhetsskäl återvinns enheten miljömässigt korrekt och all data raderas.

Förtydligande: Om försäkringstagaren erhållit en kontantersättning, skall denna ersättning vara återbetald innan GIAB kan skicka enheten i retur. GIAB måste ha fått information inom fjorton (14) dagar från det att försäkringstagarens enhet har dömts ut.

 

Viktigt: SIM-kort och radering av data

Försäkringstagaren ansvarar för att säkerhetskopiera eventuell information och data som finns på sin enhet innan den skickas till GIAB. All sparad information och data på försäkringstagarens enhet kommer att raderas när enheten skickas för åtgärd eller återvinning.

Försäkringstagaren ansvarar för att ta ut eventuella minneskort och SIM-kort innan enheten skickas till GIAB.

OBS: Minneskort och SIM-kort kommer inte kunna returneras oavsett om försäkringstagaren använder sig av sin ångerrätt eller garanti.

 

Åtagande radering av data

GIAB åtar sig att radera all personliga data och information som finns på försäkringstagarens enhet, detta genom samma program som exempelvis polisen använder sig av vid dataradering.

OBS: GIAB åtar sig att uppdatera enhetens programvara till tillverkarens senaste version.

 

Ansvarsfriskrivning personliga data

Genom att försäkringstagaren skickar sin enhet till GIAB accepterar försäkringstagaren att GIAB befrias från allt ansvar för skadeståndsanspråk om försäkringstagaren förlorar information som funnits lagrad i försäkringstagarens enhet. Försäkringstagaren kan inte få tillbaka information när informationen har raderats, även om exempelvis ångerrätten utnyttjas.

 

Leveransvillkor

Försäkringstagarens leverans till GIAB

Försäkringstagarens enhet ska skickas till GIAB och vara GIAB tillhanda senast den dag som framgår av det informationsblad som GIAB skickar till försäkringstagaren

GIAB erhåller sig enbart att åtgärda den skadade enheten. Du ska inte skicka in tillbehör till GIAB. Tillbehör så som hörlurar, laddare, originalkartong, skyddsglas, fodral och dylikt som inkommer kommer att på ett miljömässigt och hållbart korrekt sätt att destrueras.

OBS: Tillbehör så som hörlurar, laddare, originalkartong, skyddsglas, fodral och dylikt kommer inte kunna returneras oavsett om försäkringstagaren använder sig av sin ångerrätt eller garanti.

Om försäkringstagarens enhet inte inkommer till GIAB senast den dag som anges i informationsbladet kommer försäkringsbolaget att informeras och ärendet kan komma att avslutas, om försäkringstagarens försäkringsbolag begär det.

 

Godsinlösens leverans till Försäkringstagaren

Tid:
Leveransen av utbytesenheten eller den reparerade enheten sker normalt inom fem (5) arbetsdagar från det att GIAB mottagit försäkringstagarens enhet. Därutöver tillkommer en posthantering på en (1) till tre (3) arbetsdagar. I ett fåtal fall kan leveransen ta något längre tid. Om försäkringstagaren inte har fått en utbytesenhet eller reparerad enhet inom tio (10) arbetsdagar från att GIAB mottagit försäkringstagarens enhet är GIAB i dröjsmål. Om GIAB är i dröjsmål av anledning som inte beror på försäkringstagaren kan försäkringstagaren välja att avsluta ärendet, utan kostnad och försäkringstagarens enhet returneras då till försäkringstagaren. Är det inte möjligt för GIAB att returnera försäkringstagarens enhet, åtar sig GIAB att kompensera försäkringstagaren med en skälig ersättning.

Om försäkringstagarens enhet inte stämmer överens med vad som uppgetts i anmälan till försäkringsbolaget eller om det finns misstanke att den inte stämmer överens med enhetens verkliga egenskaper, kan leveransen av utbytesenheten eller reparerad enhet försenas eller utgå och GIAB ska då inte anses vara i dröjsmål. GIAB ska informera försäkringstagaren och försäkringsbolaget om förseningen eller utebliven leverans.

Förtydligande: Efterfrågat underlag från försäkringstagaren skall vara GIAB tillhanda när enheten inkommer. Enheten räknas först som mottagen när alla underlag har inkommit.

Uthämtningsplats:
Utbytesenheten eller reparerad enhet levereras till ett uthämtningsställe som ligger i närheten av försäkringstagarens adress.

Uthämtningstid:
Försäkringstagaren ska hämta utbytesenheten eller sin reparerade enhet inom den tid som anges i den avisering som posten eller annat fraktbolag skickar till försäkringstagaren. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och sändningsnummer. Om försäkringstagaren inte hämtar ut sin enhet inom fjorton (14) dagar returneras denna till GIAB. GIAB har rätt till ersättning från försäkringstagaren för eventuell tillkommande frakt och hanteringsavgifter som uppkommer om GIAB måste skicka enheten på nytt.

Avisering:
Försäkringstagaren får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via E-post, vanlig post samt om försäkringstagaren lämnat sitt mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.
Förtydligande: GIAB tar del av de kontaktuppgifter som är registrerade hos försäkringsbolaget. Avisering sker till dessa kontaktuppgifter och alltid i förstahand till telefonnummer.

 

Risken för In- eller Utbytesenheten

Transport från Försäkringstagaren till GIAB:

Försäkringstagaren ansvarar för att sin enhet inte skadas vid transporten till GIAB. Försäkringstagarens enhet bedöms vara i det faktiska skick den är i när GIAB mottar enheten och kan undersöka den.

GIAB ansvarar inte heller för stöld eller förlust av enheter som försäkringstagaren skickar till GIAB. Risken för försäkringstagarens enhet övergår på GIAB när denna har kommit GIAB tillhanda.

Enheten skall lämnas in hos ett postombud med den fraktsedeln försäkringstagaren tillhandahållit av GIAB. GIAB åtar sig inte ansvaret av skada eller förlust av enheter som skickats in på annat sätt.

Rekommendationer:
Eftersom godset kan utsättas för stötar under transporten är ett ytteremballage med stötdämpande material bra att använda. Eftersom försäkringstagaren ansvarar för att enheten kommer GIAB tillhanda rekommenderas att försäkringstagaren använder det emballage som GIAB bifogar i brev.

 

Transport från GIAB till Försäkringstagaren:

GIAB ansvarar för att enheter som skickas från GIAB når försäkringstagarens paketombud. Om den reparerade enheten eller utbytesenheten skadas eller förloras under transporten till försäkringstagaren står GIAB för eventuella kostnader. När Försäkringstagaren har hämtat ut utbytesenhet eller reparerad enhet hos sitt paketombud övergår risken för enheten till försäkringstagaren.

Förtydligande: Om paketet når försäkringstagaren skadat, har försäkringstagaren sju (7) dagar på sig att kontakta GIAB och inkomma med underlag som styrker transportskadan.

 

Garanti

Från den dag GIAB skickar ut den reparerade enheten eller utbytesenheten till försäkringstagaren börjar garantitiden att löpa. Garantitiden är tre (3) månader på utbytesenheter. På reparerade enheter är garantitiden tre (3) månader på reparerade delar. Garantitiden är specificerad i garantisedeln som följer med utbytesenheter och reparerade enheter vid utskick.

Undantag: Om transportbolag försenar leverans av försäkringstagarens enhet, förlängs garantitiden med motsvarande period som försening inneburit.

För att garantin skall gälla behöver inskickad enhet vara fabriksåterställd och stöldskyddsfunktionerna inaktiverade som angivits ovan (se ” Viktiga undantag från GIABs åtagande”). GIAB kan även efterfråga underlag, så som originalinköpskvitto från försäkringstagaren för att styrka enhetens specifikationer och identitet.

 

Garantins omfattning:

Garantin gäller endast hos GIAB. Enheten som försäkringstagaren vill nyttja sin garanti för skall vara GIAB tillhandahållen inom tre (3) månader från det att enheten skickades ut till försäkringstagaren.

Garantin omfattar inte:

(a) Förbrukningsdelar, såsom batterier eller skyddande beläggningar som är utformade att tappa effekt över tid – om inte fel uppstått på grund av defekt i material eller utförande.

(b) Kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till, repor, bucklor och skadad plast vid anslutningar. Förtydligande: Med kosmetiska skador menar GIAB på skönhetsfel som ej påverkar enhetens funktion utan enbart utseende.

(c) Skada orsakad av användning tillsammans med en annan produkt som inte rekommenderas av tillverkaren.

(d) Skada orsakad av olyckshändelse, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätska, eld, naturkatastrof eller annan yttre orsak.

(e) Fel orsakat av normalt slitage eller på grund av naturligt åldrande på enheter.

(f) Om något serienummer har tagits bort eller förvanskats på enheten.

g) Funktionsmässiga försämringar eller brister som uppstår vid systemuppdatering utav mjukvaran på enheten eller fel som uppstår på grund av försäkringstagarens säkerhetskopia.

(h) Skada orsakad vid service (inklusive uppgraderingar och utbyggnad) utförd av någon som inte är representant för tillverkaren.

Förtydligande: Om försäkringstagaren valt att få enheten åtgärdad utav annan aktör än GIAB efter försäkringsärendet upphör garantin hos GIAB att gälla.

(i) Skada orsakad av användning av enheten på ett sätt som inte föreskrivs i publicerade riktlinjer av tillverkaren.

(j) En enhet som har modifierats för att förändra funktionaliteten eller kapaciteten utan skriftligt tillstånd från tillverkaren.

 

Transport vid utnyttjande av garantin:

Försäkringstagaren ansvarar för att utbytesenheten eller den reparerade enheten inte skadas vid transport till GIAB i ett garantiärende. Det är därför viktigt att försäkringstagaren emballerar enheten väl när den transporteras till GIAB och använder de frakthandlingar GIAB skickat ut. Försäkringstagaren ska även följa de medföljande instruktionerna och paketet ska lämnas med fraktsedel till postombud.

 

Leveransvillkor vid garantiärenden:

Vid godkänd reklamation åtar sig GIAB att till försäkringstagaren tillhandahålla en åtgärdad enhet eller utbytesenhet inom skälig tid.

 

Fel i Utbytesenheten

Oavsett om garantin om tre (3) månader gäller på utbytesenheten eller inte så gäller följande:

Utbytesenheten är felaktig om:

 • Utbytesenheten inte kan användas på det sätt som en enhet normalt används,
 • Utbytesenheten inte är likvärdig med inbytesenheten bl.a. avseende minne, modell, prestanda m.m. eller om
 • Utbytesenheten annars avviker från vad försäkringstagaren med fog kunnat förutsätta.
 • Utbytesenheten anses exempelvis inte vara felaktig om: färgen avviker från den färg som försäkringstagaren haft på inbytesenheten, se ovan under rubriken ”Viktiga undantag från GIABs åtagande”.

Frågan om utbytesenheten är felaktig ska bedömas vid den tidpunkt då utbytesenheten hämtades ut av försäkringstagaren på posten eller annat paketombud.

 

Reklamation utbytesenhet

Om försäkringstagaren vill åberopa att tillhandahållen utbytesenhet är felaktig ska försäkringstagaren underrätta GIAB om detta inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts.

 

Reklamation vid dröjsmål

Om utbytesenheten eller den reparerade enheten inte har överlämnats inom avtalad tid, får försäkringstagaren häva avtalet eller begära skadestånd på grund av dröjsmål endast om försäkringstagaren inom skälig tid efter försäkringstagaren mottagit utbytesenheten eller den reparerade enheten har underrättat GIAB om att dröjsmålet åberopas (reklamation).

Avhjälpande, omleverans, hävning eller skadestånd:
Försäkringstagaren har alltid rätt att kräva avhjälpande eller omleverans vid fel i utbytesenheten eller på den reparerade enheten. Om GIAB inte har avhjälpt felet efter leverans av tre (3) godkända reklamationsärenden har försäkringstagaren rätt att få ersättning för värdet av en fungerande, begagnad, enhet, likvärdig med inbytesenheten om denna inte hade varit defekt.

Försäkringstagaren kan i vissa fall, exempelvis om GIAB varit försumliga och om skada uppstått, begära skadestånd för uppkommen skada.

 

Personuppgifter

 1. a) Utgångspunkter:
  GIAB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt de allmänna villkoren.

GIAB värnar om kundernas personliga integritet för att alltid skydda deras personuppgifter på bästa sätt. GIAB följer alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vår policy (beskrivet nedan) hjälper försäkringstagaren att förstå vilken information GIAB samlar in och hur denna används. Här kan du läsa mer om hur vi förhåller oss till GDPR.

 1. b) Vilka uppgifter som behandlas och varför: GIAB sparar personuppgifter som försäkringsbolaget lämnar eller har lämnat till GIAB, eller som GIAB samlat in på webbplatsen om försäkringstagaren har fyllt i en ansökan om ny fraktsedel. De personuppgifter som GIAB sparar är försäkringstagarens för- och efternamn, personnummer, e-postadress, hemadress och telefonnummer och i vissa fallbankdetaljer om de inkommer. GIAB sparar uppgifterna för att kunna utföra det uppdrag som GIAB fått av försäkringsbolaget. GIAB måste, för att kunna följa försäkringstagarens ärende, kunna spåra vilken in- eller utbytesenhet som tillhör vilken kund och kunna informera försäkringsbolaget om statusen på varje ärende som GIAB hanterar. Uppgifterna behövs även för att försäkringstagaren ska kunna kontakta GIAB och få information om sitt specifika ärende, vilket kan göras vid varje tidpunkt då ärendet är aktivt hos GIAB.
 2. c) Samtycke:
  Genom att försäkringstagaren samtyckt till att försäkringstagarens uppgifter har lämnats till GIAB av försäkringsbolaget har försäkringstagaren även samtyckt till behandling av sina personuppgifter i enlighet med vad som anges i de allmänna villkoren. Försäkringstagaren har alltid rätt att begära kostnadsfri information om sina egna personuppgifter varje år samt rätta felaktiga uppgifter. Detta kan göras genom att kontakta GIAB med hjälp av den information som finns i fotnoten nedan. Försäkringstagaren kan även kontakta GIAB för att få mer information om hur dennes personuppgifter behandlas.
 3. d) Syfte:
  Uppgifterna används enbart i syfte att skicka ut information till den försäkringstagare som har ett pågående försäkringsärende hos sitt försäkringsbolag, vilket rör GIAB. Försäkringstagarens personuppgifter lämnas aldrig ut till en tredje part, annat än till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget är också den part som inledningsvis har lämnat försäkringstagarens personuppgifter till GIAB. Personuppgifterna lämnas till försäkringsbolaget för att försäkringstagaren ska kunna få sin försäkringsersättning enligt sitt försäkringsavtal. GIAB ska även kunna meddela att försäkringstagaren inte har skickat sin inbytesenhet och för att GIAB ska kunna meddela försäkringsbolaget hur ärendet fortskrider. Försäkringstagarens uppgifter raderas på begäran av försäkringstagaren eller försäkringsbolagets begäran.

 

Tvistelösning

Eventuella tvister ska lösa i allmän domstol. Försäkringstagaren har även rätt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Vid frågor

Kontakta GIABs kundservice på
046-271 88 00 eller info@godsinlosen.se

Hur förhåller vi oss till GDPR? ^

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig eller från vilket försäkringsbolag eller annan part vi får uppgifterna från.

Informationen nedan anger vilken information vi kan komma att behandla om dig, men det innebär inte att vi nödvändigtvis vid varje given tidpunkt behandlar all denna information. Vi anger vilken typ av information vi behandlar med exempel, för att underlätta din förståelse.

 

Allmän information

Allmän information samlas in för att identifiera dig som befintlig eller potentiell kund, för att ge dig bättre service genom våra olika kommunikationskanaler, för att kommunicera med dig och för att hantera olika typer av betalningar (exempelvis utbetalning av skadeersättning).

 

Personlig information

Namn, adress, kontaktuppgifter, födelsedatum

 

Finansiell information och kontouppgifter

Bankkontonummer och kontouppgifter.

 

Övrigt

Telefon och videoinspelningar

Vi spelar in telefonsamtal mellan dig och våra anställda.

 

Din kontakt med oss

Mejl, chattmeddelanden, kontakthistorik, Facebook-inlägg, brev.

 

Information från sociala media

Information publicerad i sociala media (t.ex. kunders meddelanden från Facebook).

 

Information från externa källor

För att komplettera och hålla den information som du tillhandahållit oss aktuell hämtar vi in kompletterande information från externa källor, som offentligt tillgänglig information, kommersiellt tillgängliga källor och information från våra samarbetspartners.

 

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi får ta del av uppgifter från dig som kommer från ditt försäkringbolag och som de valt att delge oss.

 

Direkt från dig eller försäkringstagaren

Exempel: Vi inhämtar uppgifter från dig när du interagerar med oss via våra kommunikationskanaler (t.ex. våra hemsidor, telefon, mejl).

 

Användande av våra tjänster, webbsidor och information publicerad på sociala medier

Exempel: Vi använder nätidentifierare (cookies) när du använder våra tjänster och besöker våra websidor. Dessa är viktiga för att optimera din upplevelse och användning av de tjänster vi erbjuder dig. Läs mer om vår användning av nätidentifierare här: Om cookies

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att bedriva och erbjuda bästa möjliga försäkringsverksamhet för dig och våra andra kunder. Här följer olika användningsområden för de personuppgifter vi behandlar.

 

Skadereglering

Vi använder personuppgifter för att reglera skador och fastställa rättsliga anspråk.

 

Hantera vår relation med dig

Vi använder personuppgifter för att identifiera dig som kund, att kommunicera med dig och tillhandahålla relevant information till dig.

 

Garantiärenden

Vi hanterar dina uppgifter för att kunna fullgöra vår plikt mot dig som kund i de fall det blir aktuellt med nyttjande av garantin vi tillhandahåller.

 

Upphämtning av egendom

Vi använder dina personuppgifter för att våra samarbetspartners ska kunna hämta upp den skadade egendomen och/eller returnera en produkt.

 

Utveckling och kvalitét

Vi använder personuppgifter, t.ex. inspelade telefonsamtal, för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster, genomföra marknadsundersökningar och andra analyser, inklusive kundnöjdhetsundersökningar.

 

Myndighetsrapportering

Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande rätt och att på begäran kunna svara myndigheter när de har rätt att få del av uppgifter enligt lag.

 

Upprättande av statistik

Vi använder personuppgifter för att ta fram statistiskt underlag för våra riskbedömningar och utveckling av våra tjänster.

 

Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling

Beroende på syftet och informationens natur behandlas dina personuppgifter med stöd av en eller flera av följande lagliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Till exempel information om försäkringstagaren, andra försäkrade, den försäkrade egendomen och risken relaterad till försäkringen samt uppgifter som är nödvändiga för att fastställa rätt till försäkringsersättning.
 • Du kan ha gett oss ditt samtycke till att dina personuppgifter får behandlas för vissa ändamål. Du har i sådant fall när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket kommer dock inte att påverka lagligheten av behandlingen som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas. Observera att en återkallelse av samtycke kan påverka rätten till försäkring eller ersättning.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intressen under förutsättning att din integritet är tillräckligt skyddad. Denna grund är tillämplig på behandling i syfte att motverka bedrägerier, för direktmarknadsföring, för att underhålla och utveckla säkerheten i våra IT-system eller då det är nödvändigt för samarbetet med våra samarbetspartners.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som åligger oss.

 

Informationssäkerhet och gallring

Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som kan föranledas enligt gällande rätt, till exempel tillämpliga preskriptionstider och krav enligt försäkringsrörelse, bokförings- eller redovisningslagen. Du har rätt att inkomma med en begäran om att dina uppgifter raderas och vi kommer då att pröva din begäran i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, fysiska, legala och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din integritet och som uppfyller vid var tid nödvändiga krav enligt gällande rätt. För det fall vi anlitar någon annan part utanför If för behandling av personuppgifter som vi ansvarar för utförs det alltid med omsorg och med krav på att dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden uppfylls.

 

Hur vi delar personuppgifter med andra

Som samarbetspartner till försäkringsbolag tillämpar vi sekretess avseende våra kunder och deras information. I vissa fall kan vi dock överföra personuppgifter till andra parter men endast när det finns ett lagligt stöd för sådan överföring eller att berörda individer samtyckt till detta. Behandling av personuppgifter som sker genom våra personuppgiftsbiträden utgör inte en sådan överföring utan anses ske inom ramen för vår kontroll.

Beroende på försäkringsprodukt och personuppgifternas natur kan dina personuppgifter komma att överföras till eller behandlas av:

 • Banker och finansbolag – för betalningsadministration.
 • Myndigheter och nämnder– vi tillhandahåller uppgifter till myndigheter och nämnder när vi är skyldiga att tillhandahålla informationen för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att tillvarata våra intressen i ett rättsligt förfaranden;
 • Tjänsteleverantörer– vi kan även komma att dela dina uppgifter med andra tjänsteleverantörer inom ramen för t.ex. vår skadereglering för att erbjuda dig ytterligare tjänster;
 • IT-leverantörer– vi använder leverantörer för drift, underhåll och utveckling av våra IT-miljöer och andra IT-tjänster.

 

Rättigheter och din tillgång till dina uppgifter

Vi vill hantera personuppgifter på ett lagligt, transparent och öppet sätt i förhållande till dig och se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan få tillgång till viss information genom att logga in på Mina Sidor och för det fall du önskar ytterligare information har du rätt att beställa en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig genom att fylla i vår ansökan om registerutdrag och skicka ansökan till oss på mejl till info@www.godsinlosen.se , eller brevledes till Godsinlösen Nordic AB, Box 842, 245 18 Staffanstorp. Du har även rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas.

Vi säkerställer alltid din identitet innan du får tillgång till din information.

Du har rätt att begära rättelse av eller radering av sådan information som du anser vara felaktig och du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte föreligger en laglig grund för vår hantering. Du kan även under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Vänligen observera att viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt gällande rätt. På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss överföras av oss direkt till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad.

 

Vem du kan kontakta

Vi tar emot mejl på info@www.godsinlosen.se eller via post till Godsinlösen Nordic AB, Box 842, 245 18 Staffanstorp.

 

Användarvillkor

När du använder och utnyttjar Godsinlösen Nordic ABs webbplats (www.godsinlosen.se ) bekräftar du samtidigt att du accepterar följande villkor för användning av webbplatsen:

GIAB strävar efter att hålla informationen på webbplatsen uppdaterad och korrekt. Trots detta kan felaktiga eller ofullständiga uppgifter förekomma. Allt material som finns tillgängligt via denna webbplats är avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer, om det inte uttryckligen framgår. GIAB garanterar inte att informationen är korrekt, fullständig eller tillgänglig.

GIAB frånsäger sig allt ansvar för fel på webbplatsen eller dess tillgänglighet. GIAB tar inte heller något ansvar för innehållet på eventuella externa webbplatser som vi har länkat till. Ägare till dessa webbplatser ansvarar för att de är publicerade i överensstämmelse med gällande lagar och regler. GIAB tar inte ansvar för bristande tillgänglighet av dessa webbplatser.

Allt innehåll på denna webbplats skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Rättsinnehavare Godsinlösen Nordic AB, med organisationsnummer 556791-2356. Det är inte tillåtet att reproducera, publicera eller distribuera varumärken och logotyper i Godsinlösen Nordic ABs ägo utan Godsinlösen Nordic ABs skriftliga medgivande.

FICK DU INTE SVAR PÅ FRÅGAN KONTAKTA OSS