Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Om oss

Vi är specialister på skadeservice!

Tillsammans med ditt försäkringsbolag har vi utvecklat ”Cirkulär skadereglering”. Vi samlar in allt skadat gods från försäkringsärenden för att verifiera den skadade produkten samt se till att den återanvänds, genom rekonditionering, reparation och vidare försäljning. Genom ”Cirkulär skadereglering” effektiviserar, förenklar och vägleder GIAB både försäkringsbolag och försäkringstagare i olika skadeprocesser, med fokus på hållbarhet och miljö.

Våra tjänster innebär ett konkret hållbarhetsarbete för våra kunder som också innebär att de sparar tid och pengar. En viktig del i GIABs tjänster är rådgivning. Vi hjälper organisationer med att effektivisera processer och implementera cirkulär ekonomi.

GIABs affärsidé bygger på att omvandla det som anses vara avfall till en ekonomiskt värdefull resurs enligt principerna på något som heter Cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär att vi ska bygga produktionsprocesser enligt ett kretslopp där inget avfall existerar, likt naturens. Du kan läsa mer om cirkulär ekonomi under menyn ”Hållbarhet”.

Inflödet av produkter kommer främst från försäkringsbranschen men även logistikbranschen och E-handeln.

GIAB arbetar nära Lunds universitet och ingår i flera olika forskningsprogram, bland annat Mistra REES, Re:Source samt IVLs program för Cirkulära affärsmodeller för mobiltelefoner.

GIABs huvudkontor är placerad i Staffanstorp. Härifrån utgår våra hållbarhetskonsulter och ledning, vår försäljning via butiken Returhuset, tekniker och reparatörer i vår verkstad samt hela vår kundtjänst.

 

KONTAKTA OSS