Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Hållbarhet

Vår affärsidé bygger på cirkulär ekonomi

Hållbarhet och resurseffektivitet är kärnan i GIABs affärsverksamhet och genomsyrar allt vi gör. Vi integrerar hållbarhetsfrågor i verksamheten så att beslut i dessa frågor sker på affärsmässig grund därför mäter vi vår framgång i ekonomiska termer men även i mängd sparad koldioxid.

Våra tjänster påverkar inte bara till vårt eget hållbarhetsarbete – det bidrar även till våra kunders.

Visste du att du som försäkringstagare och ditt försäkringsbolag gör stor skillnad för planetens välmående och det globala miljö- och klimatarbetet? Genom att GIAB förlänger livet på produkter tillsammans med försäkringsbolag motverkar vi dagens slit-och slängsamhälle. Elektronik har en enorm miljöpåverkan i alla led, från gruva till återvinning. I och med GIAB:s Mobilcirkel® kan vi erbjuda återtillverkade utbytesenheter och reparerade mobiltelefoner som bidrar till en enorm besparing av koldioxidutsläpp och avfallsminimering.

För varje mobiltelefon som återanvänds minskar koldioxidutsläppen med ca 55 kilo koldioxid och avfallsmängden med 69 kilo avfall!

För varje dator som återanvänds minskar koldioxidutsläppen med ca 250 kilo koldioxid och avfallsmängden med 960 kilo avfall!

Vidare läsning

Läs vår Kvalitets- & Miljöpolicy här.

Läs vår hållbarhetsstrategi här.

Här hittar du GIAB:s hållbarhetsrapport för 2019.

Har du frågor eller vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta vår hållbarhetschef Matilda Jarbin, matilda.jarbin@godsinlosen.se