Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Mobilcirkeln®

Mobilcirkeln® är en tjänst som GIAB har utvecklat tillsammans med flera av Sveriges största försäkringsbolag. Det är en distributionstjänst för mobiltelefoner som innebär insamling, skadeverifiering, värdering av skada och att endast de som är berättigade till ersättning/utbetalning får det. Mobilcirkeln® innebär att din skadade mobiltelefon ska ersättas med en telefon av samma modell och prestanda, enligt lika-för-lika principen.

Såhär fungerar det

 

 

Med hjälp av frakthandlingarna vi har skickat till dig, kan du enkelt lämna in din skadade mobiltelefon till närmsta postombud.

Beroende på skada, modell, tidsram och försäkringsbolagets kostnadsram tar GIAB fram den bästa lösningen för ärendet. Följande lösningar finns:

  • Reparation
  • Utbytesenhet
  • Kontantersättning

En utbytesenhet är en återtillverkad telefon på fabrik, i samma modell och prestanda som den telefon du skickar in.  Vissa delar i telefonen är 100 % fabriksnya medan andra delar är återanvända reservdelar. Vi arbetar med ny originaldelar, rekonditionerade originaldelar, samt OEM-delar från kvalitetskontrollerade leverantörer.

GIAB reparerar inga telefoner själva utan jobbar i ett nätverk med externa globala aktörer för både reparationer och utbytesenheter som t. ex. Apple, Samsung och Sony. Dessa leverantörer är noga utvalda för att kunna säkerställa hållbarhet, kvalitet och bästa lösningen för kund till bästa tänkbara pris på lång sikt. Alla leverantörer arbetar med originaldelar.

Genom att återanvända delar och återtillverka telefoner undviks miljöbelastningen som inträffar vid brytning av naturresurser för tillverkning av nya enheter. Om utvinningen av jordens resurser minskar bidrar vi tillsammans till en hållbar utveckling. Detta är en viktig del i vårt och försäkringsbolagens hållbarhetsarbete då vi motverkar slit- och slängsamhället genom att återanvända telefonerna.

När GIAB mottagit din mobiltelefon är vår målsättning att ditt ärende är åtgärdat och avslutat inom en arbetsvecka.

 

1. Du anmäler ditt ärende hos ditt försäkringsbolag.

2. GIAB kontaktar dig med post och du får dina frakthandlingar.

3. Du lämnar in din mobil med frakthandlingen till närmsta postombud.

4. GIAB felsöker din mobiltelefon och beroende på skada tar vi fram bästa lösningen för ditt ärende.

 

GIAB har utvecklat samma tjänst för datorer under namnet IT-cirkeln™. Läs mer här.