Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

IT-cirkeln®

 

Vissa försäkringsbolag använder GIABs tjänst ”IT-cirkeln®”. Den innebär att du som försäkringstagare skickar in din dator till GIAB som reparerar den och du får tillbaka din dator reparerad, istället för kontantersättning. Denna process är mer kostnadseffektivt, bättre service och mycket mer miljövänligt än om datorn skulle kastas.

GIAB samlar in produkter från hela landet varje dag. När en anländer till GIAB, registreras den med ett unikt ID-nummer i vårt IT-system och skickas till verkstaden där den omedelbart ska rengöras och repareras. Inom 10 dagar har du fått tillbaka din dator med tre månaders garanti!

Certifierad dataradering

Vi värnar om din säkerhet. Alla elektronikprodukter som kan innehålla data, raderas med certifierade dataraderingsprogram. I de fall en hårddisk eller minne inte går att radera destrueras dessa med teknik som förhindrar möjligheten att återskapa informationen. Oavsett om din produkt ska repareras eller återvinnas, dataraderar GIAB samtliga produkter vi hanterar.

 

GIAB är experter på vätskeskador

Tidigare var chansen att få en dator med vätskeskador mycket liten. Både försäkringsbolagen och deras kunder har blivit vana vid det faktum att om din dator blir vätskeskadad måste den kasseras och du som försäkringstagare får kontantersättning för att köpa en ny dator. Men så är det inte mer. GIAB har den nödvändiga utrustningen och kompetensen för att helt rengöra och reparera maskinen. Våra medarbetare har stor erfarenhet av att hantera vätskeskador och vi har också den utrustning som behövs för att alla små krokar av maskinen kan rengöras helt.