Hållbarhet

Hållbarhet och resurseffektivitet är kärnan i GIABs affärsverksamhet och genomsyrar allt vi gör. Det är en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi integrerar hållbarhetsfrågor i verksamheten så att beslut i dessa frågor sker på affärsmässig grund. Vår framgång mäts förutom i ekonomiska termer även i mängd sparad koldioxid.

Våra tjänster inte bara till vårt eget hållbarhetsarbete – det bidrar även till våra kunders. Vi erbjuder våra kunder ett konkret hållbarhetsarbete som i omnämns som ett av Sveriges bästa!

Vi gör affärer på produkter som någon annan anser vara avfall. Av allt gods som anländer till GIAB återanvänds 92 % ! Det som inte kan återanvändas återvinns enligt gällande lagstiftning.

Visste du att du som försäkringstagare och ditt försäkringsbolag gör stor skillnad för planetens välmående och det globala miljö- och klimatarbetet? Genom att GIAB förlänger livet på produkter motverkar vi dagens slit-och slängsamhälle. Elektronik har en enorm miljöpåverkan i alla led, från gruva till återvinning. Med Mobilcirkeln erbjuder GIAB återtillverkade utbytesenheter och reparerade mobiltelefoner som bidrar till en enorm besparing av koldioxidutsläpp och avfallsminimering.

För varje mobiltelefon som återanvänds minskar koldioxidutsläppen med ca 52 kilo koldioxid och avfallsmängden med 86 kilo avfall!

För varje dator som återanvänds minskar koldioxidutsläppen med ca 69 kilo koldioxid och avfallsmängden med 1200 kilo avfall!

Här hittar du hållbarhetsrapporten för GIAB 2018.
HÅLLBARHETSRAPPORT GIAB 2018