Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

GIAB utvecklar Cirkulär affärsmodell på ReTuna

Miljön vinnare när IKEA-möbler får nytt liv i en cirkulär affärsmodell. Den 2 november öppnar IKEA sin första renodlade second hand-butik på ReTuna Återbruksgalleria i Eskilstuna. Där kommer gamla möbler från IKEA som skänkts att repareras och säljas i ett nytt återbruks-koncept som stöds av GIAB.

– På uppdrag av IKEA Sverige ansvarar GIAB för kvalitet och aktiviteter som syftar till att återställa möbler från IKEA Sverige till säljbart skick vad avser funktion och säkerhet. Under GIAB:s ledning utförs det praktiska arbetet med att bedöma, klassificera och registrera varorna i IT-system av personal från Samhall. Därefter rengörs, stabiliseras och repareras möblerna, i en del fall monteras även utbytesdelar. Istället för att slängas får möblerna ett andra liv i någon ny ägares hem, säger Klas Hansson-Gladh, Affärsutvecklingschef GIAB.

GIAB´s uppdrag sker på plats i ReTuna och blir samtidigt ett produktionstest för GIAB Circular Platform™. Ett IT ekosystem som införlivar systemstöd för alla delar ur ett cirkulärt perspektiv. Systemets startpunkt är vid Intag, där bedömning och klassificering sker. Sedan går varorna till rengöring och reparation där systemet har koll på vad som görs av vem. Investeringar och nedlagd tid loggas per produkt och generera data för mätbarhet och uppföljning. Även punkten Återföring, som erbjuder logik för klassificering och prissättning mot slutkund ingår.

– Som experter på Cirkulära affärsmodeller har GIAB lång erfarenhet av att både identifiera cirkulär potential och att omsätta detta till praktik. Vi erbjuder teoretisk expertis såväl som operationella förutsättningar – vi gör Cirkulära affärer som fungerar i praktiken. GIAB är ett exempel på att tillväxt kan gå i takt med positiv klimatpåverkan – något vi är stolta över och brinner för att hjälpa andra uppnå, säger Christian Jansson, VD GIAB.
GIAB har nyligen etablerat verksamhet i Skogås utanför Stockholm vilket ger möjlighet att växla upp kapaciteten efter behov.

För mer information kontakta:

Klas Hansson-Gladh
Affärsutveckling
+46 (0)706-21 54 00
www.godsinlosen.se
www.returhuset.se