Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Full fart framåt för en klimatneutral byggsektor i projektet Framtidens Måleri!

Pilotprojektet för #Framtidensmåleri är nu igång 🙌👏 Sedan augusti månad har Schööns Måleri AB  påbörjat måleriarbetet för projektet Picknick Vipeholmsparken i Lund. Det som skiljer detta projektet från alla andra är att Schööns Måleri nu ska försöka sig på att måla 96 bostadsrätter klimatneutralt med hjälp av underlag från livscykelanalysen som GIAB:s hållbarhetskonsult Hanna Bengtsson har gjort under våren. Piloten ingår i Vinnova-projektet Framtidens Måleri och innebär att vi ska gå från teori till praktik, testa våra nyvunna kunskaper och prova olika best practice-metoder för att förebygga spill, minska avfall och få förbrukningsmaterial att hålla längre!

Redan nu har vi påbörjat dokumentation av spill från olika processer vilket innebär att målarna exempelvis samlar in och väger mängden spackel som går till spillo när de tömmer en förpackning i spackelsprutan. Vi väger också hur mycket damm det blir efter slipning av spacklade väggar. På så sätt kan vi göra klimatberäkningar på hur mycket spill det blir per påse spackel och per kvadratmeter slipad yta. Förhoppningsvis hittar vi ett nytt användningsområde för spackeldammet så att det slipper bli avfall.

 

Vad innebär en klimatneutral måleritjänst?

En klimatneutral måleritjänst innebär att tjänstens ekologiska fotavtrycket har reducerats till minsta möjliga mängd och att alla utsläpp av växthusgaser som är kopplade till tjänsten balanseras med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd. De utsläpp som återstår av tjänstens livscykel kompenseras för genom lämplig klimatkompensation. På så sätt ska totaleffekten på klimatet från vår tjänst bli noll och kan därför kallas klimatneutral

 

 

Vinnovaprojektet i korthet

  • Projektet pågår mellan april och januari 2020.
  • Genomförs med bidragsstöd från Vinnova, tillsammans med projektägare Schööns Måleri och tillsammans med JM
  • Syftet är att beräkna måleritjänstens klimatpåverkan vid nyproduktionsprojekt och identifiera åtgärder för utsläppsminimering som möjliggör klimatneutralitet.
  • Praktiskt testa genomförbarheten av en klimatneutral måleritjänst i ett pilotprojekt

 

Förväntat resultat

  • En högkvalitativ och kostnadseffektiv måleritjänst med noll klimatpåverkan
  • Klimatberäkningar som är faktabaserat och praktiskt beprövade som påvisar vad en måleritjänst har för klimatpåverkan
  • Påskynda omställningen för att nå en klimatneutral bygg- och anläggningsbransch i Sverige innan år 2030
  • Minska Schööns Måleris såväl som byggbolagens klimatpåverkan

 

Mer information om pilotprojektet och Framtidens Måleri finns på Schööns Måleris hemsida.

 

Vill ni höra mer om våra tjänster kring klimatberäkningar, klimatneutralitet, livscykelanalyser eller annat hållbarhetsarbete kontakta Hanna genom att mejla till hanna.bengtsson@www.godsinlosen.se
eller ring 073 155 78 45

#Framtidensmåleri #Cirkulärekonomi #GIABconsulting #Agenda2030 #Klimatneutraltmåleri #LFM30 #Framtidensmåleriärklimatneutral