Garantivillkor

Garanti

Från den dagen Kunden hämtar ut Utbytesenheten eller reparerad enhet hos sitt paketombud börjar en garantitid att löpa. Beroende på leverantör varierar garantitiden på tolv (12) respektive tre (3) månader på utbytesenheter. På reparerade enheter gäller en garantitid på tre (3) månader på reparerade delar. Garantitiden är specificerad i garantisedeln som följer med utbytesenheter och reparerade enheter vid utskick.

Omfattningen:

Garantin gäller endast hos Godsinlösen. Garantin innebär att Godsinlösen svarar för försämringar som, med begränsningen nedan, uppstår inom tolv (12) respektive tre (3) månader från det att Kunden hämtat ut sin Utbytesenhet eller reparerade enhet.

Garantin omfattar bl.a. inte:

(a) Förbrukningsdelar, såsom batterier eller skyddande beläggningar som är utformade att tappa effekt över tid – om inte ett fel uppstått på grund av defekt i material eller utförande.

(b) Kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till, repor, bucklor och skadad plast vid anslutningar.
(c) Skada orsakad av användning tillsammans med en annan produkt som inte rekommenderas.

(d) Skada orsakad av olyckshändelse, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätska, eld, naturkatastrof eller annan yttre orsak.
(e) Fel orsakat av normalt slitage eller på grund av naturligt åldrande på enheter.

(f) Om något serienummer har tagits bort eller förvanskats på Utbytesenheten.
(g) Skada orsakad vid service (inklusive uppgraderingar och utbyggnad) utförd av någon som inte är representant för tillverkaren.

(h) Skada orsakad av användning av Utbytesenheten på ett sätt som inte föreskrivs i publicerade rikt- linjer för Utbytesenheten.
(i) En Utbytesenheten som har modifierats för att förändra funktionaliteten eller kapaciteten utan skriftligt tillstånd från tillverkaren.

Transport vid utnyttjande av garantin:

Kunden ansvarar för att Utbytesenheten eller den reparerade enheten inte skadas vid transporten till Godsinlösen i ett garantiärende. Det är därför viktigt att Kunden emballerar enheten väl när den transporteras till Godsinlösen.

Leveransvillkor vid garantiärenden:

Efter att det konstaterats att felet på Utbytesenheten eller den reparerade enheten omfattas av garantin ska Godsinlösen skicka en ny Utbytesenhet till Kunden inom fem (5) arbetsdagar.