Mobilcirkeln®

 

Mobilcirkeln® Företag erbjuder en miljömässigt och ekonomiskt fördelaktig helhetslösning för mobiltelefoni till organisationer som vill arbeta klimatsmart och ansvarsfullt. Initialt riktade sig Mobilcirkeln® till försäkringsbolag men idag erbjuder GIAB tjänsten till alla organisationer och företag inom olika branscher.

Via tjänsten erbjuder vi våra kunder cirkulära mobiltelefoner vilka ingår i ett globalt utbytesprogram. Vi erbjuder telefoner från alla de större tillverkarna och självklart ingår garanti och reklamationsrätt enligt tillverkarnas villkor.

Om en telefon går sönder eller ni vill uppgradera till senare modell byter ni in era uttjänta telefoner och får tillbaka cirkulära, återtillverkade telefoner från oss. Vi ser till att era uttjänta telefoner repareras, återtillverkas alternativt återvinns och att den data som finns på enheterna raderas. GIAB reparerar inga telefoner själva utan jobbar i ett nätverk med externa globala aktörer för både reparation och återtillverkning. Dessa leverantörer är noga utvalda för att kunna säkerställa hållbarhet, kvalitet och bästa lösningen för kund till bästa tänkbara pris på lång sikt. Alla leverantörer arbetar med originaldelar.

Genom denna tjänst får ni som företag kontroll på flödet av era mobiltelefoner och får heller inga gamla telefoner som ligger och skräpar i skrivbordslådorna. I denna tjänst ingår inte bara praktiska lösningar för att hantera er hårdvara, ni får även data och statistik som ni kan använda i ert hållbarhetsarbete.

Mobilcirkeln® Företag finns i olika former. Som komplett telekomlösning med cirkulära telefoner, utbyten, reparationer, operatörer, mjukvara, växellösningar och support. Vi anpassar tjänsten utifrån kundens önskemål kring cirkulär hantering av hårdvaror.

 

GIAB ANSER ATT MOBILER SOM GÅR SÖNDER INTE SKA KASTAS

Vi ser till att våra kunders mobiltelefoner får ett nytt liv enligt cirkulärekonomins principer.  Detta är ett av Sveriges bästa hållbarhetsarbete! Genom att erbjuda återtillverkade utbytesenheter och reparationer bidrar GIAB, tillsammans med sina kunder, till en besparing av koldioxidutsläpp och avfallsminimering.

För varje mobiltelefon som återanvänds minskar koldioxidutsläppen med ca 52 kilo koldioxid och avfallsmängden med 86 kilo avfall!