Cirkulär skadereglering®

GIAB är försäkringsbolagens förlängda arm. Genom vår tjänst Cirkulär skadereglering® hjälper vi  våra kunder att ta ett helhetsgrepp över skaderegleringsprocessen genom att verifiera skadan och förlänga livet på produkten (alternativt garantera att den återvinns på rätt sätt om den inte är återbrukbar). 92 % av allt gods som anländer till GIAB får ett förlängt liv!

Cirkulär skadereglering® innebär att försäkringsbolagen arbetar ansvarsfullt, hållbart och proaktivt genom att stävja utvecklingen av slit och släng-samhället samtidigt som riskerna för att försäkringssystemet överutnyttjas minimeras. Cirkulär skadereglering® har revolutionerat försäkringsbranschen. Genom att effektivisera, standardisera och digitalisera skadeprocessen har våra kunder sparat tid och pengar, samtidigt som deras hållbarhetsarbete har konkretiserats.

IT- cirkeln™ och Mobilcirkeln® visar framgångsrika resultat i såväl tidseffektivisering, kostnadsbesparingar samt kundnöjdhet. Genom att GIAB tar hand om hela processen standardiseras hanteringen av elektronikskador och ni som försäkringsbolag kan fokusera på era unika, mer omfattande försäkringsärenden.

En viktig del i GIABs arbete mot försäkringsbranschen är rådgivning. GIAB stöttar och vägleder försäkringsbolagen i olika skadeprocesser – både inom egendom och motor.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt bolag?

Kontakta vår business manager Christian Åkerman, christian.akerman@www.godsinlosen.se