Organisation & Ledning

LEDNINGSGRUPP

Christian Jansson, VD

christian.jansson@godsinlosen.se

Patrik Zalewski, Vice VD

patrik.zalewski@godsinlosen.se

Matilda Jarbin, Hållbarhetschef

matilda.jarbin@godsinlosen.se

Jens Thulin, Affärsutvecklare 

jens.thulin@godsinlosen.se

Henrik Fors-Ellnér, Ekonomichef

Christian Andersson, Produktionschef

christian.andersson@godsinlosen.se

Christian Åkerman, Business manager Cirkulär skadereglering

christian.akerman@godsinlosen.se

Jon von Knorring, Business manager Hållbar IT

jon.vonknorring@godsinlosen.se

 

 

STYRELSE

Christian Jansson

Patrik Zalewski

Göran Torehall

Kenneth Andrén

Susanne Ydstedt