Information om PUL

Hantering av personuppgifter

PUL står för Personuppgiftslagen och är den lag som beskriver hur dina personuppgifter ska hanteras av oss som partner till försäkringsbolag.

Vad innebär personuppgiftshantering i praktiken?

De personuppgifter som hämtas in, får vi normalt direkt från dig som kund eller från ditt försäkringsbolag. I de fall vi har upplysningsskyldighet gentemot myndighet kommer vi att lämna ut de uppgifter myndigheten begär att få ta del av. I övriga fall behandlas dina uppgifter med sekretess, i enlighet med Godsinlösen Nordic AB etiska regler.

Vilka uppgifter som behandlas

De uppgifter som behandlas berör dig som kund samt eventuella medförsäkrade. Uppgifter som behandlas är till exempel namn- och adressuppgifter, mejladress och telefonnummer. Uppgifterna som hämtas in om dig och som behandlas är nödvändiga för att vi ska kunna administrera skadeärendet.

Under vilken tid lagras informationen

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. Godsinlösen Nordic AB iakttar alltid stor försiktighet i syfte att skydda den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Begäran om besked

I vårt pågående arbete med att förbättra vår service kan Godsinlösen Nordic AB komma att dokumentera kommunikationen med dig.

Som fysisk person har du rätt att genom en skriftlig ansökan, kostnadsfritt, en gång per år, begära att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att skriftligen begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig.

 

Ansökan måste innehålla följande uppgifter:

  • Fullständigt namn
  • Personnummer
  • Bostadsadress
  • Datum för ansökan
  • Underskrift

Skicka ansökan till:

 

Godsinlösen Nordic AB
Handelsvägen 16 C
245 34 Staffanstorp

 

 

Användarvillkor

När du använder och utnyttjar Godsinlösen Nordic ABs webbplats (www.godsinlosen.se ) bekräftar du samtidigt att du accepterar följande villkor för användning av webbplatsen:

Godsinlösen Nordic AB strävar efter att hålla informationen på webbplatsen uppdaterad och korrekt. Trots detta kan felaktiga eller ofullständiga uppgifter förekomma. Allt material som finns tillgängligt via denna webbplats är avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer, om det inte uttryckligen framgår. Godsinlösen Nordic AB garanterar inte att informationen är korrekt, fullständig eller tillgänglig.

Godsinlösen Nordic AB frånsäger sig allt ansvar för fel på webbplatsen eller dess tillgänglighet. Godsinlösen Nordic AB tar inte heller något ansvar för innehållet på eventuella externa webbplatser som vi har länkat till. Ägare till dessa webbplatser ansvarar för att de är publicerade i överensstämmelse med gällande lagar och regler. Godsinlösen Nordic AB tar inte ansvar för bristande tillgänglighet av dessa webbplatser.

Allt innehåll på denna webbplats skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Rättsinnehavare Godsinlösen Nordic AB, med organisationsnummer 556791-2356. Det är inte tillåtet att reproducera, publicera eller distribuera varumärken och logotyper i Godsinlösen Nordic ABs ägo utan Godsinlösen Nordic ABs skriftliga medgivande.