Hållbarhet

 Vår affärsidé bygger på cirkulär ekonomi.

Hållbarhet och resurseffektivitet är kärnan i GIABs affärsverksamhet och genomsyrar allt vi gör. Det är en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi integrerar hållbarhetsfrågor i verksamheten så att beslut i dessa frågor sker på affärsmässig grund. Vår framgång mäts förutom i ekonomiska termer även i mängd sparad koldioxid.

Våra tjänster inte bara till vårt eget hållbarhetsarbete – det bidrar även till våra kunders. Vi erbjuder våra kunder ett konkret hållbarhetsarbete som i omnämns som ett av Sveriges bästa! Varje månad levereras en hållbarhetsrapport till våra kunder med statistik och data över återanvända produkter samt koldioxid- och avfallsbesparingar. För varje mobiltelefon som återanvänds minskar koldioxidutsläppen med ca 52 kilo koldioxid och avfallsmängden med 86 kilo avfall!  För varje dator som återanvänds minskar koldioxidutsläppen med ca 69 kilo koldioxid och avfallsmängden med 1200 kilo avfall!

GIABs affärsidé bygger på att omvandla det som anses vara avfall till en ekonomiskt värdefull resurs. Genom att GIAB förlänger livet på produkter motverkar vi dagens slit-och slängsamhälle.

Av allt gods som anländer till GIAB återanvänds ca 92 % !

 

Sedan år 2015 är vi certifierade enligt 9001 och 14001.

Läs vår Kvalitets- & Miljöpolicy här.

 

Har du frågor eller vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta vår hållbarhetschef Matilda Jarbin, matilda.jarbin@www.godsinlosen.se

Här hittar du hållbarhetsrapporten för GIAB 2018.
HÅLLBARHETSRAPPORT GIAB 2018